DECIZIE nr.47 din 16 ianuarie 2004
privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.47 din 16 ianuarie 2004
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Publicare: M.Of. nr. 152/20 feb. 2004
Temei legal:
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
Functie activa:
Încetează aplicabilitatea: O. nr.37/2001 privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
  O. nr.387/2001 privind modificarea și completarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
Trimitere la: L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
  O.U.G. nr.151/2002 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale
  O.U.G. nr.48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare și a creșterii eficienței utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum și modificarea unor acte normative
Functie pasiva:
Modificat: Decizie nr.228/2004 pentru modificarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 47/2004 pentru aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
Încetare aplicabilitate: O. nr.637/2005 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate


Marți, 27 octombrie 2020, 13:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.