DECIZIE nr.98 din 5 februarie 2004
pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea arbitrilor din Comisia centrală de arbitraj pentru soluționarea litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale și casele de asigurări de sănătate

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.98 din 5 februarie 2004
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Publicare: M.Of. nr. 150/20 feb. 2004
Temei legal:
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
art.77 alin. (2), art.91 alin. (2)
Functie activa:
Trimitere la: D./1865 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (abrogat prin L. nr.76/2012)
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)


Marți, 27 octombrie 2020, 14:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.