ORDIN nr.281 din 10 februarie 2004
al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modelului și conținutului formularului 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.281 din 10 februarie 2004
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 158/23 feb. 2004
Temei legal:
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
art.1, art.73, art.188 alin.(2)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.385/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind impozitul pe venitul din activități de expertiză contabilă, tehnică judiciară și extrajudiciară", cod 14.13.01.13/3i
  O. nr.386/2003 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice și termice", cod 14.13.01.14
  O. nr.1.842/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului Declarației privind contribuțiile sociale
Modifică: O. nr.1.313/1999 al ministrului finanțelor pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor de declarare a obligațiilor de plată la bugetul de stat datorate de persoanele juridice
Trimitere la: O.G. nr.22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii (abrogata prin L. nr.95/2006)
  O.G. nr.29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic (abrogata prin O.G. nr.89/2004)
  L. nr.134/1995 Legea petrolului (abrogata prin L. nr.238/2004)
  L. nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
  O.G. nr.47/1998 privind constituirea și utilizarea Fondului special al aviației civile (abrogata prin L. nr.392/2006)
  O.U.G. nr.69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc (abrogata prin O.U.G. nr.77/2009)
  O.U.G. nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (abrogata prin L. nr.448/2006)
  O.U.G. nr.118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate (abrogata prin L. nr.292/2011)
  L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
  L. nr.212/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/1998 privind constituirea și utilizarea Fondului special al aviației civile (abrogata prin L. nr.392/2006)
  O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
  O.U.G. nr.174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea finanțării învățământului superior
  L. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
  L. nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
  H.G. nr.884/2002 privind transmiterea unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
  L. nr.85/2003 LEGEA MINELOR
  L. nr.193/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
  O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.91/2005 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 281/2004 privind aprobarea modelului și conținutului formularului 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a
  O. nr.677/2005 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 281/2004 privind aprobarea modelului și conținutului formularului 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a, cu modificările ulterioare
  O. nr.1.521/2005 al ministrului finanțelor publice pentru completarea conținutului declarațiilor fiscale și utilizarea formularului "Ordin de plată pentru Trezoreria Statului" (OPT) pentru declararea obligațiilor de plată la bugetul general consolidat
  O. nr.230/2006 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 281/2004 privind aprobarea modelului și conținutului formularului 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.950/2006 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 281/2004 privind aprobarea modelului și conținutului formularului 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a, cu modificările și completările ulterioare


Marți, 19 octombrie 2021, 19:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.