ORDIN nr.149 din 26 februarie 2004
al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind aprobarea formularelor-tip privind autorizarea plantării și defrișării plantațiilor pomicole

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.149 din 26 februarie 2004
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
Publicare: M.Of. nr. 186/3 mar. 2004
Temei legal:
  L. nr.348/2003 LEGEA POMICULTURII
art.19 alin.(1), art.21 alin.(1)
  H.G. nr.156/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003
art.4, art.10
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.348/2003 LEGEA POMICULTURII
  H.G. nr.156/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.799/2016 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 149/2004 privind aprobarea formularelor-tip privind autorizarea plantării și defrișării plantațiilor pomicole


Duminică, 07 iunie 2020, 13:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.