LEGE nr.67 din 25 martie 2004
pentru alegerea autorităților administrației publice locale
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.325/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (3), (4) și (5), art. 33 alin. (4) și art. 35 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
art. 7 alin. (3), (4) și (5), art. 33 alin. (4) și art. 35
  D.C.C. nr.326/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
art. 32
  D.C.C. nr.393/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 117 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
art. 117 alin. (2)
  D.C.C. nr.146/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) și (4) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, ale art. 19 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 și ale anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 505/2004 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe lista electorală permanentă sau suplimentară, al listei susținătorilor, al declarației de acceptare a candidaturii, precum și modelului listei membrilor organizației minorităților naționale, ce vor fi folosite pentru alegerea autorităților administrației publice locale în anul 2004
art. 7 alin. (3) si (4)
  D.C.C. nr.150/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (4), ale art. 33 alin. (1) și ale art. 64 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, precum și a celor ale art. 33 alin. (3) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
  D.C.C. nr.353/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (3), (4) și (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
art. 7 alin. (3), (4) și (5)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.1.219/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 96 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
art. 96 alin. (10)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.522/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
art. 48 alin. (2)
  D.C.C. nr.606/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 48 alin. (3) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
art. 48 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.128/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 121 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea administrației publice locale
art. 121
  D.C.C. nr.1.225/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
art. 24 alin. (5)
  D.C.C. nr.1.228/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 971 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
art. 971 alin. (2)
  D.C.C. nr.35/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (3) și ale art. 55 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
art. 39 alin. (3) și ale art. 55 alin. (8)
  D.C.C. nr.511/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 96 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
art. 96 alin. (3) lit. b)
  D.C.C. nr.985/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 96 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
art. 96 alin. (2)
  D.C.C. nr.133/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 și art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, art. 33 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, precum și ale art. 8 alin. (5) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 35/2002
art. 96 alin. (9)
  D.C.C. nr.1.542/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. (4) teza finală și art. 121 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
- art. 31 alin. (4) teza finală, art. 121 alin. (2)
  D.C.C. nr.319/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) și (4) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
- art. 34 alin. (2) și (4)
  D.C.C. nr.102/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 și ale art. 121 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
- art. 121 alin. (2), iar dispozițiile art. 118 sunt constituționale în măsura în care se interpretează în sensul că termenul de 50 de zile curge de la data înregistrării demisiei
  D.C.C. nr.103/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 și ale art. 37 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
- art. 36 și art. 37
  D.C.C. nr.284/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, precum și ale art. 311 alin. (2) teza a doua din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
- art. 2 alin. (1)
  D.C.C. nr.159/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 121 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și ale art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 121 alin. (2)
  D.C.C. nr.252/2014 DECIZIA nr. 252 din 6 mai 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 48 alin. (3) coroborat cu art. 96 alin. (1) și (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
- art. 48 alin. (3) coroborat cu art. 96 alin. (1) și (2)


Luni, 27 ianuarie 2020, 17:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.