LEGE nr.200 din 25 mai 2004
privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.200 din 25 mai 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 156/2004
Publicare: M.Of. nr. 500/3 iun. 2004
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.365/2004 pentru promulgarea Legii privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
Modificată: H.G. nr.1.921/2004 pentru modificarea anexelor nr. 2, 3 și 5 la Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
modifică anexele nr. 2, 3 si 5
  O.U.G. nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
- înlocuiește în anexa nr. 2 sintagma "practician în reorganizare și lichidare" cu sintagma "practician în insolvență" și în anexa nr. 3 denumirea " Uniunea Națională a Practicienilor în Reorganizare și Lichidare" cu "Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România"
  O.U.G. nr.109/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
- modifică art.1 alin.(3), art.3 alin.(3), art.11 alin.(3), art.16, art.33 alin.(1) lit. a), art.34 alin.(2) și (3), art.37, art.38; introduce alin.(4) și (5) la art.1, art.51, art.52, lit. c) la art.11 alin.(1), alin.(11) la art.11, alin.(4) și (5) la art.11, art.111, alin.(2) la art.17, art.241, art.301, capitolul IV1 cu art.351 - 356, art.371, anexele nr.7 și 8; înlocuiește anexele nr.1-6; abrogă art.10
dispune republicarea
  L. nr.117/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 109/2007 și modifică art. 3, art. 52 alin. (4), art. 351 alin. (1) și (2), art. 353 alin. (2) și (4), art. 37 alin. (1) și (2), anexele nr. 2 și 3; introduce art. 121, art. 301 și art. 302
  L. nr.265/2008 privind auditul de siguranță rutieră
- la 20 feb. 2009, modifică anexa nr. 2
  L. nr.94/2009 Lege privind auditul de securitate în domeniul aviației civile (abrogata prin L. nr.149/2012)
- modifică, la 1 iulie 2009, anexa nr. 2
  L. nr.222/2010 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
- modifică anexele nr. 2 și 3
  L. nr.9/2011 pentru modificarea Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
- modifică art. 1 alin. (1) și (2), art. 4, art. 5 partea introductivă, art. 6, art. 7, art. 8 alin. (1) lit. a) și c), alin. (2), art. 13, art. 14 alin. (1) lit. c) și (2), art. 15 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (2)
  O.G. nr.43/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
- modifică art.3 alin.(4), art.4, art.8 alin.(1) lit. b), art.11, art.14 alin.(1) lit. b) a doua liniuță, art.17, art.18 lit. c), art.22 lit. b), art.23, art.241 alin.(1), art.26, art.301, art.351 alin.(2) lit. b), art.353 alin.(3) lit. d) și e), art.354, art.356 alin.(1),art. 371, art. 37 alin. (2), anexa nr. 8; introduce alin.(6)-(8) la art.1, alin.(41)-(45) la art.3, alin.(6)-(14) la art.3, lit.b1) la art.8 alin.(1), art.261, art.321, alin. (3) și (4) la art. 35, lit. f) la art.353 alin.(3), alin.(6) la art.353, cap.IV1 cu art.357-3512, cap. IV2 cu art. 3513 - 3515, alin.(11) la art.37, art.372-373, completează anexa nr.7; abrogă art.111,art.18 lit.d), art.22 alin.(2), anexa nr.5; înlocuiește anexele nr. 1-4
dispune republicarea
  L. nr.74/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
- modifică art. 1 alin. (4) lit. b) și art. 18 lit. c)


Miercuri, 05 octombrie 2022, 05:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.