DECIZIE nr.217 din 6 mai 2004
referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2) și ale art. 164 alin. (1), (2) și (3) din Codul de procedură fiscală, a dispozițiilor art. 4 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor art. 13 și 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, paraclinice și stomatologice, precum și a dispozițiilor art. 84, 85 și 88 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.217 din 6 mai 2004
Emitent: Curtea Constituțională
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 538/16 iun. 2004
Functie activa:
Respinge excepția de neconstituționalitate: O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
art.84, 85 si 88
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
art.1 alin. (1) si (2), art.164 alin. (1), (2) si (3)


Sâmbătă, 24 octombrie 2020, 05:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.