LEGE nr.359 din 8 septembrie 2004
privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.3.116/C/2004 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistență prestate de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale (abrogat prin O. nr.1560/C/2009)
  O. nr.3.117/C/2004 privind aprobarea modelului și conținutului extrasului de registru și certificatului constatator
art.43 alin.(7)
  O. nr.3.118/C/2004 al ministrului justiției pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comerțului și al declarațiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcționării (abrogat prin O. nr.455/C/2006)
art.43 alin.(1)
  O. nr.139/2004 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de aprobare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților desfășurate de persoanele juridice definite conform art. 2 din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.276/2006)
art. 15 alin. (1) lit. b)
  O. nr.2.176/C/2010 al ministrului justiției privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistență prestate de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale
art. 35, art. 39


Joi, 22 aprilie 2021, 17:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.