LEGE nr.359 din 8 septembrie 2004
privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.3.116/C/2004 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistență prestate de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale (abrogat prin O. nr.1560/C/2009)
  O. nr.3.118/C/2004 al ministrului justiției pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comerțului și al declarațiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcționării (abrogat prin O. nr.455/C/2006)
  O. nr.1.512/2004 al ministrului sănătății pentru aprobarea procesului-verbal de constatare a contravenției săvârșite la Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.139/2004 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de aprobare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților desfășurate de persoanele juridice definite conform art. 2 din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.276/2006)
  L. nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
  O. nr.46/2005 al președintelui Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește regulile privind exportul, importul și tranzitul de animale vii și produse cuprinse în anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 285/2001, cu completările ulterioare (abrogat prin O. nr.138/2005)
  O. nr.140/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2005-2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii
  H. nr.3/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare și funcționare și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România
  O. nr.1.866/2010 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile și metodologia pentru eliberarea licenței și brevetului de turism
  O.U.G. nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
  O. nr.1.984/2011 al ministrului finanțelor publice privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA (abrogat prin O. nr.2.795/2011)
  O. nr.42/2012 al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005


Joi, 22 aprilie 2021, 17:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.