ORDIN nr.656 din 4 octombrie 2004
al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Procedurii de stingere a creanțelor reprezentând impozite, taxe și alte venituri datorate bugetului de stat și/sau a creanțelor reprezentând contribuții sociale administrate de Ministerul Finanțelor Publice prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile supuse executării silite

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.656 din 4 octombrie 2004
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 948/15 oct. 2004
Temei legal:
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
art.163
Functie activa:
Modifică: O. nr.1.785/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la aplicarea prevederilor din Ordonanța Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare
Trimitere la: O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
  O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.486/2007 al ministrului economiei și finanțelor pentru aprobarea Procedurii privind stingerea creanțelor reprezentând impozite, taxe și alte venituri datorate bugetului de stat și/sau a creanțelor reprezentând contribuții sociale administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor


Miercuri, 17 august 2022, 11:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.