ORDIN nr.456 din 17 decembrie 2004
al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, pentru aprobarea tarifelor privind activitățile desfășurate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.456 din 17 decembrie 2004
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 1278/30 dec. 2004
Temei legal:
  L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
art. 9
Functie activa:
Încetează aplicabilitatea: O. nr.57/2002 al ministrului administrației publice pentru aprobarea tarifelor privind activitățile administrative, specific autorizate, desfășurate de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și de unitățile subordonate
Trimitere la: L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
  L. nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
  L. nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.090/2005 al ministrului administrației și internelor privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 456/2004 pentru aprobarea tarifelor privind activitățile desfășurate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate (abrogat prin O. nr.128/2007)
Abrogat: O. nr.128/2007 al ministrului administrației și internelor privind aprobarea tarifelor pentru activitățile desfășurate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate


Marți, 25 februarie 2020, 06:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.