HOTĂRÂRE nr.2.203 din 9 decembrie 2004
privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Iași prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție Vitivinicolă Iași

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.2.203 din 9 decembrie 2004
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 4/4 ian. 2005
Temei legal:
  L. nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
modifică anexa nr.1
Trimitere la: L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
  L. nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
  L. nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
  L. nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.342/2008 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 131/2008 privind înființarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Balotești prin reorganizarea Institutului de Cercetare și Producție pentru Bovine Balotești, precum și pentru modificarea unor acte normative privind înființarea unor unități de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol (abrogat prin H.G. nr.306/2018)
- modifică art. 4 alin. (2)


Miercuri, 26 februarie 2020, 10:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.