HOTĂRÂRE nr.361 din 28 aprilie 2005
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.361 din 28 aprilie 2005
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 367/29 apr. 2005
Temei legal:
  O.U.G. nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.950/2001 cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea Autorității pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
- la 29 mai 2005
totodata, abrogă:
H.G. nr.1.255/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 950/2001 cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea Autorității pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
- la 29 mai 2005
Trimitere la: L. nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
  L. nr.9/1998 privind compensatiile cetățenilor Români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România și Bulgaria
  O.U.G. nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
  L. nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
  L. nr.501/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
  L. nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
  L. nr.66/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.240/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 361/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
- modifică art. 2 lit. c)-e), lit. g) și h), art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (2), art. 9 alin. (1), (3) și (5), art. 10 alin. (1), alin. (2) lit. a) și d); introduce lit. f1) la art. 2, alin. (3) la art. 4, alin. (4)-(8) la art. 6; abrogă anexa
dispune republicarea
  H.G. nr.1.068/2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 361/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
- modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 alin. (1) și (4); introduce art. 21 și 22; abrogă art. 9 alin. (2)
dispune republicarea
  H.G. nr.572/2013 privind organizarea si funcționarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
- abrogă hotărârea cu excepția art. 9 și art. 10


Joi, 21 ianuarie 2021, 12:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.