ORDIN nr.221 din 16 iunie 2005
al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind aprobarea Normelor tehnice și metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activității electronice notariale

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.221 din 16 iunie 2005
Emitent: Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 534/23 iun. 2005
Temei legal:
  L. nr.455/2001 privind semnătura electronică
  L. nr.589/2004 privind regimul juridic al activității electronice notariale
Functie activa:
Trimitere la: O.U.G. nr.2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice
  L. nr.233/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice
  L. nr.455/2001 privind semnătura electronică
  H.G. nr.744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (abrogat prin H.G. nr.12/2009)
  L. nr.451/2004 privind marca temporală
  L. nr.589/2004 privind regimul juridic al activității electronice notariale
Se referă la: L. nr.589/2004 privind regimul juridic al activității electronice notariale
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.500/2009 al ministrului comunicațiilor și societății informaționale privind Normele tehnice și metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activității electronice notariale


Duminică, 05 aprilie 2020, 01:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.