ORDIN nr.1.258 din 1 august 2005
al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru stabilirea unităților responsabile cu elaborarea hărților de zgomot pentru căile ferate, drumurile și aeroporturile aflate în administrarea lor, a hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, precum și limitele de competență ale acestora

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.258 din 1 august 2005
Emitent: Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 766/23 aug. 2005
Temei legal:
  H.G. nr.321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental (abrogat prin L. nr.121/2019)
art. 4 alin. (4)
Functie activa:
Trimitere la: H.G. nr.321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental (abrogat prin L. nr.121/2019)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.720/2007 al ministrului transporturilor privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităților responsabile cu elaborarea hărților de zgomot pentru căile ferate, drumurile și aeroporturile aflate în administrarea lor, a hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, precum și limitele de competență ale acestora (abrogat prin L. nr.121/2019)
- modifică titlul
  O. nr.266/2013 al ministrului transporturilor privind modificarea art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor si turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităților responsabile cu cartarea zgomotului pentru căile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerărilor și aeroporturile, aflate în administrarea lor, elaborarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate (abrogat prin L. nr.121/2019)
Abrogat: L. nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant


Luni, 03 octombrie 2022, 21:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.