ORDIN nr.221 din 4 noiembrie 2005
pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribuția de asigurări sociale de sănătate
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.221 din 4 noiembrie 2005
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 1064/28 noi. 2005
Temei legal:
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
art. 52 alin. (2), art. 55 alin. (5) și art. 77 alin. (2)
Functie activa:
Trimitere la: D.-L. nr.1.655/1864 CODUL CIVIL (abrogat prin L. nr.76/2012)
  L. nr.15/1968 Codul Penal al României (abrogata prin L. nr.187/2012)
  L. nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum și luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 (abrogata prin L. nr.341/2004)
  L. nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
  L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
  O.G. nr.102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România (abrogata prin L. nr.122/2006)
  L. nr.416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
  L. nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
  O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  L. nr.609/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2003 privind reglemetarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.269/2005 al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribuția de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin O. nr.617/2007)
  O. nr.142/2006 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribuția de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin O. nr.617/2007)
Abrogat: O. nr.617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calității de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuției, precum și pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate


Joi, 25 februarie 2021, 07:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.