LEGE nr.95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sănătății
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.469/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257, art. 258 alin. (3) și art. 259 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 257, art. 258 alin. (3) și art. 259 alin. (7)
  D.C.C. nr.462/2006 cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 200
  D.C.C. nr.539/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 257 alin. (2)
  D.C.C. nr.750/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 213 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.934/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (1), alin. (3) lit. e) și alin. (6) și ale art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 208 alin. (1), alin. (3) lit. e) și alin. (6) și ale art. 257 alin. (2) lit. b)
  D.C.C. nr.125/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 257 alin. (2)
  D.C.C. nr.476/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 257 alin. (2) lit. b)
  D.C.C. nr.705/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (1), alin. (3) lit. e) și alin. (6), art. 257 alin. (2) lit. b) și art. 259 alin. (7) lit. b) și alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma "n domeniul sănătății, precum și ale art. 91 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 208 alin. (1), alin. (3) lit. e) și alin. (6), art. 257 alin. (2) lit. b) și art. 259 alin. (7) lit. b) și alin. (8)
  D.C.C. nr.1.038/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 451 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 451
  D.C.C. nr.301/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 257 alin. (3)
  D.C.C. nr.871/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 451 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 451
  D.C.C. nr.1.124/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 246 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 246 alin. (1)
  D.C.C. nr.1253/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 246 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art. 280 din Codul de procedură civilă
art. 246 alin. (1)
  D.C.C. nr.255/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 213 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.334/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 213 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.428/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (3) lit. e) și alin. (6), art. 211 alin. (1) teza întâi, art. 213 alin. (2) și (4), art. 257 alin. (1), art. 258 alin. (1) și (4) și art. 259 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 208 alin. (3) lit. e) și alin. (6), art. 211 alin. (1) teza întâi, art. 213 alin. (2) și (4), art. 257 alin. (1), art. 258 alin. (1) și (4) și art. 259 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.429/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (1) și (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 257 alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.446/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 257 alin. (2) lit. e)
  D.C.C. nr.658/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (3) lit. e) și art. 215 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 208 alin. (3) lit. e) și art. 215 alin. (3)
  D.C.C. nr.681/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. (3) și art. 261 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 215 alin. (3) și art. 261 alin. (5)
  D.C.C. nr.775/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (3) lit. e) și alin. (6), art. 211 alin. (1) teza întâi, art. 213 alin. (2) și (4), art. 257 alin. (1), art. 258 alin. (1) și (4) și art. 259 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, ale art. 2, 3, 5, 6, 7, 9 și 17 din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 617 din 13 august 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calității de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuției, precum și pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, ale art. 1 alin. (2) lit. d), art. 4 alin. (1) teza a doua și art. 51 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate și ale art. 2, 6 și 7 din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 221 din 4 noiembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribuția de asigurări sociale de sănătate
- art. 208 alin. (3) lit. e) și alin. (6), art. 211 alin. (1) teza întâi, art. 213 alin. (2) și (4), art. 257 alin. (1), art. 258 alin. (1) și (4), art. 259 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.1.011/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (3) lit. e) și alin. (6), art. 215 alin. (1) și (3) și art. 259 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 208 alin. (3) lit. e) și alin. (6), art. 215 alin. (1) și (3) și art. 259 alin. (7) lit. b)
  D.C.C. nr.1.175/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 257 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.220/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 259 alin. (7) lit. b) și c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 259 alin. (7) lit. b) și c)
  D.C.C. nr.1.300/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 91, art. 94 și art. 95 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 91, art. 94 și art. 95
  D.C.C. nr.1.304/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) și (8), art. 259 alin. (7) lit. a) și b) și alin. (8) și art. 863 lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și ale art. 91 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 257 alin. (2) și (8), art. 259 alin. (7) lit. a) și b) și alin. (8) și art. 863 lit. b)
  D.C.C. nr.1.427/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 257 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.700/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 213
  D.C.C. nr.202/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 257 alin. (3)
  D.C.C. nr.267/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 257
  D.C.C. nr.258/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) și (8), art. 259 alin. (7) lit. a) și b) și alin. (8) și art. 863 lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și ale art. 91 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 257 alin. (2) și (8), art. 259 alin. (7) lit. a) și b), alin. (8), art. 863 lit. b)
  D.C.C. nr.748/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 178 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 178 alin. (2)
  D.C.C. nr.838/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (1), alin. (3) lit. e) și alin. (6), art. 215 alin. (1) și (3), art. 257 alin. (2) lit. b) și art. 259 alin. (7) lit. b) și alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și art. 91 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 208 alin. (1), alin. (3) lit. e) și alin. (6), art. 215 alin. (1) și (3), art. 257 alin. (2) lit. b) și art. 259 alin. (7) lit. b) și alin. (8)
  D.C.C. nr.907/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 211 alin. (1) și (11) și ale art. 259 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 211 alin. (1) și (11) și ale art. 259 alin. (7)
  D.C.C. nr.887/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 213 alin. (1) lit. d)
  D.C.C. nr.934/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 213 alin. (2) lit. h)
  D.C.C. nr.1.211/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 385 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 385 alin. (7)
  D.C.C. nr.1.252/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (3) teza întâi, art. 211 alin. (1) și art. 213 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 208 alin. (3) teza întâi, art. 211 alin. (1), art. 213 alin. (4)
  D.C.C. nr.1.245/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (3) lit. e) și alin. (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 208 alin. (3) lit. e) și alin. (6)
  D.C.C. nr.1.240/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 211 alin. (1) și (11) ) și art. 259 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 211 alin. (1) și (11) și art. 259 alin. (7)
  D.C.C. nr.1.381/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 178 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 178 alin. (2)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.1.394/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. f) teza finală din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 257 alin. (2) lit. f) teza finală
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.1.410/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 180 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.171/2011 DECIZE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 lit. e), art. 68, art. 69, art. 70 alin. (1) și (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și art. 257 alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 257 alin. (22)
  D.C.C. nr.243/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. (3) și art. 261 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 215 alin. (3) și art. 261 alin. (5)
  D.C.C. nr.335/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (3) lit. b) și e) și a dispozițiilor art. 257 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 208 alin. (3) lit. b) și e) și art. 257 alin. (1), alin. (2) lit. a)—d) și alin. (22)—(8)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.335/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (3) lit. b) și e) și a dispozițiilor art. 257 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 257 alin. (2) lit. f) teza finală
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.344/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 211 alin. (1) și (11) și art. 258 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 211 alin. (1) și (11), art. 258 ain. (7)
  D.C.C. nr.346/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 642 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 642 alin. (2)
  D.C.C. nr.327/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 257 alin. (2) lit. b)
  D.C.C. nr.343/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (3) lit. e) și alin. (6), art. 211 alin. (1) teza întâi, art. 213 alin. (2) și (4), art. 257 alin. (1), art. 258 alin. (1) și (3) și art. 259 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art. 1 alin. (2) lit. d), art. 4 alin. (1) teza a doua și art. 51 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
- art. 208 alin. (3) lit. e) și alin. (6), art. 211 alin. (1) teza întâi, art. 213 alin. (2) și (4), art. 257 alin. (1), art. 258 alin. (1) și (3) și art. 259 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.847/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (3) și ale art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 208 alin. (3) și ale art. 257 alin. (2) lit. b)
  D.C.C. nr.1.363/2011 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (3) lit. e) și alin. (6), art. 215 alin. (1) și (3), art. 257 alin. (2) lit. b) și art. 259 alin. (7) lit. b) și alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 208 alin. (3) lit. e) și alin. (6), art. 215 alin. (1) și (3), art. 257 alin. (2) lit. b) și art. 259 alin. (7) lit. b) și alin. (8)
  D.C.C. nr.1.362/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (3), art. 213 alin.(4) și art. 215 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 208 alin. (3), art. 213 alin.(4) și art. 215
  D.C.C. nr.1.459/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 61 lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 404 alin. (2) și art. 406 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 404 alin. (2) și art. 406 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.28/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 259 alin. (2)
  D.C.C. nr.35/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și art. 257 alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 257 alin. (22)
  D.C.C. nr.126/2012 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, prin raportare la dispozițiile art. 46 și 48 din Codul fiscal
art. 257 alin. (2) lit. b), prin raportare la dispozițiile art. 46 și 48 din Codul fiscal
  D.C.C. nr.118/2012 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 257 alin. (2) lit. f) și alin. (3)
  D.C.C. nr.121/2012 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (3), art.213 alin. (4) și art. 215 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 208 alin. (3), art.213 alin. (4) și art. 215
  D.C.C. nr.124/2012 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 257 alin. (2) lit. b)
  D.C.C. nr.127/2012 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (3) lit. e)și art. 211 alin. (1)din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 208 alin. (3) lit. e)și art. 211 alin. (1)
  D.C.C. nr.128/2012 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (3), art. 218 alin. (2) lit. a) și g) și alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 208 alin. (3), art. 218 alin. (2) lit. a) și g) și alin. (3)
  D.C.C. nr.203/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 259 alin. (2)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.223/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 259 alin. (2) este constituțional în măsura în care se interpretează că procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depășesc 740 lei
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.224/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 259 alin. (2) este constituțional în măsura în care se interpretează că procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depășesc 740 lei
  D.C.C. nr.222/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 451 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală al României
art. 451
  D.C.C. nr.262/2012 asupra excepției de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 213 alin. (2) lit. h)
  D.C.C. nr.263/2012 asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (22 ) și art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 257 alin. (22 ) și art. 259 alin. (2)
  D.C.C. nr.261/2012 asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, ale art. 257 alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art. 2963 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  D.C.C. nr.319/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 259 alin. (2)
  D.C.C. nr.363/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 lit. e), art. 68, art. 69, art. 70 alin. (1) și (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și ale art. 257 alin. (2) lit. f) și alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 257 alin. (2) lit. f) și alin. (22)
  D.C.C. nr.398/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 259 alin. (2)
  D.C.C. nr.410/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 210 alin. (1) lit. e), art. 215 alin. (3), art. 216, art. 217 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și k) și art. 219 lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și art. 91 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 210 alin. (1) lit. e), art. 215 alin. (3), art. 216, art. 217 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și k) și art. 219 lit. g)
  D.C.C. nr.510/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2010
  D.C.C. nr.557/2012 Decizie referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. I pct. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății în vederea descentralizării si ale art. 171 alin. (1) și (3) și art. 174 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 171 alin. (1) și (3) și art. 174
  D.C.C. nr.550/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și art. 257 alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 257 alin. (22)
  D.C.C. nr.650/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
- art. 257 alin. (2) lit. b)
  D.C.C. nr.713/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 259 alin. (2)
  D.C.C. nr.744/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 313 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 313 alin. (1)
  D.C.C. nr.771/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 213 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.826/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și art. 41 lit. e)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 259 alin. (2)
  D.C.C. nr.21/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
  D.C.C. nr.45/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 213 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.90/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 257 alin. (2) lit. b)
  D.C.C. nr.120/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 257 alin. (3)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.164/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în redactarea de la data intrării în vigoare a acestora și până la modificările ce le-au fost aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- constată că dispozițiile art. 257 alin. (2) lit. e), în redactarea de la intrarea în vigoare a acestora și până la modificările ce le-au fost aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, sunt neconstituționale în măsura în care obligă persoanele ce datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate asupra veniturilor din pensii la plata acestei contribuții cumulat cu cea datorată asupra veniturilor obținute din cedarea folosinței bunurilor, din dividende și dobânzi, din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere și altor venituri care se supun impozitului pe venit
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.211/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 213 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.228/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 257 alin. (3)
  D.C.C. nr.307/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 208 alin. (3), art. 211 alin. (1), art. 215 alin. (3) și ale art. 257 alin. (2) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 208 alin. (3), art. 211 alin. (1), art. 215 alin. (3) și ale art. 257 alin. (2) lit. b) și alin. (3)
  D.C.C. nr.325/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 257 alin. (2) lit. f)
  D.C.C. nr.351/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (3), art. 211 alin. (1), art. 215 alin. (3) și art. 257 alin. (2) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 208 alin. (3), art. 211 alin. (1), art. 215 alin. (3) și art. 257 alin. (2) lit. b) și alin. (3)
  D.C.C. nr.519/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (1) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 257 alin. (1) și alin. (2) lit. b)
  D.C.C. nr.5/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. b) teza a doua din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 257 alin. (2) lit. b) teza a doua
  D.C.C. nr.9/2014 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 25, art. 208 alin. (3) lit. e) și alin. (6), art. 209 alin. (2), art. 211 alin. (3), art. 213 alin. (3) și (4) și art. 216 din Legea nr. 95/2006 privind reformă în domeniul sănătății
- art. 25, art. 208 alin. (3) lit. e) și alin. (6), art. 209 alin. (2), art. 211 alin. (3), art. 213 alin. (3) și (4) și art. 216
  D.C.C. nr.138/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (1) lit. c) și art. 257 alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și cele ale art. 2963 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 213 alin. (1) lit. c) și art. 257 alin. (22)
  D.C.C. nr.375/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 257 alin. (2) lit. b)
  D.C.C. nr.369/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 213 alin. (1) lit. c)teza întâi din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
art. 213 alin. (1) lit. c)teza întâi
  D.C.C. nr.452/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. b) și art. 259 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, ale art. 29618 alin. (3) lit. b) pct. b1) raportat la dispozițiile art. 29622 alin. (2) și ale art. 29626 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, precum și ale art. 1201 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 257 alin. (2) lit. b) și art. 259 alin. (7) lit. b)
  D.C.C. nr.511/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 257 alin. (2) lit. b) și art. 259 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art. 1201 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 257 alin. (2) lit. b) și art. 259 alin. (7) lit. b)
  D.C.C. nr.552/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 257 alin. (2) lit. f)
  D.C.C. nr.554/2014 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 257 alin. (2) lit. b)
  D.C.C. nr.615/2014 DECIZIA nr. 615 din 4 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 259 alin. (7) și (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 259 alin. (7) și (8)
  D.C.C. nr.105/2015 DECIZIA nr. 105 din 3 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 212. art. 330-333, art. 335-3381 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 212. art. 330-333, art. 335-3381
  D.C.C. nr.204/2015 DECIZIA nr. 204 din 31 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 212 alin. (1), art. 270 alin. (11) și art. 330-338 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 212 alin. (1), art. 270 alin. (11) și art. 330-338
  D.C.C. nr.615/2015 DECIZIA nr. 615 din 6 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal- bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
art. 257 alin. (2) lit. b) și alin. (3)
  D.C.C. nr.751/2015 DECIZIA nr. 751 din 4 noiembrie 2015 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. a)-d) și f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 257 alin. (2) lit. a)-d) și f)
  D.C.C. nr.844/2015 DECIZIA nr. 844 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 178 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății
art. 178 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.752/2016 DECIZIA nr. 752 din 13 decembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. (9) prima teză din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
art. 118 alin. (9) prima teză
  D.C.C. nr.751/2016 DECIZIA nr. 751 din 13 decembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 799 alin. (6) și art. 875 alin. (1) lit. n) și o) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 799 alin. (6) și art. 875 alin. (1) lit. n) și o)
  D.C.C. nr.190/2017 DECIZIA nr. 190 din 23 martie 2017 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 178 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 178 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.265/2017 DECIZIA nr. 265 din 27 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- art. 257 alin. (3)
  D.C.C. nr.722/2017 DECIZIA nr. 722 din 21 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (8) și art. 320 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății coroborate cu cele ale art. 24 și art. 131 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 2 alin. (8) și art. 320, coroborate cu cele ale art. 24 și art. 131 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
  D.C.C. nr.841/2017 DECIZIA nr. 841 din 14 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 800 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art. I pct. 45 din Legea nr. 132/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- art. 800 alin. (2)
  D.C.C. nr.122/2018 DECIZIA nr. 122 din 20 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 227 alin. (3) și art. 237 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 227 alin. (3) și art. 237 alin. (1) lit. i)
  D.C.C. nr.484/2018 DECIZIA nr. 484 din 12 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății sub aspectul sintagmei "precum și daune sănătății propriei persoane"
- art. 320 alin. (1) în ceea ce priveste sintagma „precum și daune sănătății propriei persoane”
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.498/2018 DECIZIA nr. 498 din 17 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (2) și (3), precum și a sintagmei "sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului" din cuprinsul art. 280 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 30 alin. (2) și (3), precum și sintagma „sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului” din cuprinsul art. 280 alin. (2) ; - suspendă pentru 45 de zile dispozitiile art. 30 alin. (2) și (3), precum și dispozitia din cuprinsul art. 280 alin. (2) ce cuprinde sintagma „sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului” (termenul se împlineste la 8 septembrie 2018) după care operează prevederile art. 147 din Constitutie
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.611/2018 DECIZIA nr. 611 din 2 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 178 alin. (1) lit. b) și art. 185 alin. (15) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în forma anterioară modificărilor aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 178 alin. (1) lit. b) si art. 185 alin. (15) (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.653/2018 DECIZIA nr. 653 din 30 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- art. 257 alin. (2) lit. b), în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2013 (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.456/2019 DECIZIA nr. 456 din 11 iulie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 320 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 320, ( respinge ca inadmisibilă).


Marți, 26 mai 2020, 16:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.