LEGE nr.95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sănătății
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.937/2010 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010
  O. nr.640/2010 pentru modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al prețului de referință pentru medicamentele cu și fără contribuție personală prescrise în tratamentul ambulatoriu
art. 281 alin. (2)
  O. nr.1.070/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea drepturilor salariale, precum și a cheltuielilor materiale de natura bunurilor și serviciilor necesare pentru funcționarea cabinetelor de medicină legală din structura organizatorică a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale
art. 1902 și 1903 alin. (1)
  O. nr.1.078/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București
  O. nr.1.082/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății (abrogat prin O. nr.1.520/2016)
art. 179 alin. (1), art. 186 alin. (9) lit. b)
  O. nr.672/2010 privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe țară, fără regim special (abrogat prin O. nr.571/2011)
art. 281 alin. (2)
  O. nr.1.091/2010 al ministrului sănătății privind centralizarea consumului de medicamente din unitățile sanitare cu paturi
art. 20 și 198
  O. nr.1.102/2010 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice și listele cuprinzând substanțele ce pot fi utilizate în compoziția produselor cosmetice (abrogat prin H.G. nr.147/2015)
art. 6 lit. f)
  O. nr.1104/2010 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010
  O. nr.1.112/2010 al ministrului sănătății privind modificarea Listei naționale a experților medicali, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.344/2006
  O. nr.1.113/2010 al ministrului sănătății privind stabilirea cursurilor de management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătății pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al spitalului public sau reprezentant desemnat de managerul persoană juridică
art. 178 alin. (2) lit. a) și alin. (21)
  O. nr.1.130/2010 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 987/619/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile și modalitatea de stingere a obligațiilor de plată ale unităților sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadență la 31 martie 2010
  O. nr.1.159/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea Listei unităților de asistență medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie
  O. nr.1.165/2010 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a comisiei naționale, a subcomisiilor naționale și comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum și a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare (abrogat prin O. nr.106/2015)
  O. nr.1.172/2010 al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 426/2009 privind aprobarea Listei și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naționale de sănătate în anul 2009 (abrogat prin O. nr.1.275/2011)
  O. nr.1.183/2010 al ministrului sănătății privind modificarea modelului Contractului pentru desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate de evaluare, profilactice și cu scop curativ, finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii, derulate de către spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.031/2010
art. 1901 lit. a)
  O. nr.1.191/2010 al ministrului sănătății privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursurile organizate pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății (abrogat prin O. nr.1.520/2016)
art. 179 alin. (1)
  H.G. nr.964/2010 privind înființarea Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca
art. 174 alin. (1) și (3)
  O. nr.735/2010 al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea Normelor privind Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la spitalele publice din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (abrogat prin O. nr.206/2016)
art. 179 alin. (1) și art. 186 alin. (9) lit. b)
  O. nr.1.224/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal
  O. nr.1.216/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea gastroenterologie
art. 16 alin. (1) lit. g)
  O. nr.1.217/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea anatomie patologică
art. 16 alin. (1) lit. g)
  O. nr.1.218/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea dermatovenerologie
art. 16 alin. (1) lit. g)
  O. nr.1.219/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea chirurgie cardiacă
art. 16 alin. (1) lit. g)
  O. nr.1.220/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea medicina muncii
art. 16 alin. (1) lit. g)
  O. nr.1.221/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea oncologie medicală
art. 16 alin. (1) lit. g)
  O. nr.1.222/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea recuperare, medicină fizică și balneologie
art. 16 alin. (1) lit. g)
  O. nr.1.223/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea neurologie
art. 16 alin. (1) lit. g)
  O. nr.1.244/2010 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010
  O. nr.1.265/2010 al ministrului sănătății privind completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 241/2010 pentru aprobarea prețurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România
  O. nr.737/2010 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al prețului de referință pentru medicamentele cu și fără contribuție personală prescrise în tratamentul ambulatoriu
  O. nr.1277/2010 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010
art. 48 alin. (3), art. 281 alin. (2)
  O. nr.M.111/2010 al ministrului apărării naționale pentru aprobarea schimbării denumirii Spitalului Militar de Urgență "Dr. Victor Popescu" în Spitalul Clinic Militar de Urgență "Dr. Victor Popescu"
art. 174 alin. (5)
  O. nr.1.283/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitățile psihiatrie și psihiatrie pediatrică
art. 16 alin. (1) lit. g)
  O. nr.1.284/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea otorinolaringologie
art. 16 alin. (1) lit. g)
  O. nr.1.282/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea pneumologie
art. 16 alin. (1) lit. g)
  O. nr.753/2010 al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea caracteristicilor tehnice ale cardului național de asigurări sociale de sănătate
art. 281 alin. (2), art. 337
  O. nr.1.322/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea reumatologie
art. 16 alin. (1) lit. g)
  O. nr.1.323/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea urologie
art. 16 alin. (1) lit. g)
  O. nr.1.345/2010 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.009/2010 privind acreditarea unităților sanitare care pot efectua activități de bănci de țesuturi și/sau celule umane, respectiv de utilizator de țesuturi și/sau celule umane în scop terapeutic
  Decizie nr.14/2010 pentru modificarea și completarea anexei la Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 6/2010 privind componența comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România
art. 406 și 431
  Decizie nr.15/2010 pentru modificarea și completarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2010 privind înființarea unei comisii de lucru
art. 406, art. 431
  O. nr.1.382/2010 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010
  O. nr.1.384/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public
art. 178 alin. (4)
  O. nr.1.390/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea cardiologie
  O. nr.1.393/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitățile radiologie-imagistică medicală și medicină nucleară
art. 16 alin. (1) lit. g)
  O. nr.1.391/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea medicină internă
art. 16 alin. (1) lit. g)
  O. nr.1.408/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcție de competență
art. 171 alin. (5)
  O. nr.799/2010 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a posturilor de președinți-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanță, încheierea contractelor de management și evaluarea activității acestora, aprobată prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008 (abrogat prin O. nr.799/2015)
art. 281 alin. (2), art. 288 alin. (4)
  H.G. nr.1.142/2010 privind desființarea Spitalului de Pneumoftiziologie "Sfântul Ilie" Pitești
art. 174 alin. (3)
  O. nr.1.446/2010 al ministrului sănătății privind modificarea anexelor nr. I-III la Ordinul ministrului sănătății nr. 400/2006 pentru aprobarea termenilor care trebuie folosiți în redactarea prospectului, rezumatului caracteristicilor produsului și informațiilor privind etichetarea pentru medicamentele autorizate de punere pe piață în România
titlul XVII
  O. nr.1.450/2010 al ministrului sănătății privind modificarea anexelor nr. I-III la Ordinul ministrului sănătății nr. 399/2006 pentru aprobarea modelelor europene ale prospectului, rezumatului caracteristicilor produsului și informațiilor privind etichetarea pentru medicamentele autorizate de punere pe piață în România (abrogat prin O. nr.577/2018)
titlul XVII
  O. nr.1445/2010 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010
art. 48 alin. (3), art. 281 alin. (2)
  O. nr.1.447/2010 al ministrului sănătății privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 894/2006 pentru aprobarea Reglementărilor privind exportul medicamentelor de uz uman
  O. nr.1.448/2010 al ministrului sănătății privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 895/2006 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea de punere pe piață și supravegherea medicamentelor de uz uman
titlul XVII
  Decizie nr.262/2010 pentru numirea doamnei Gabriela Radu în calitate de membru al Consiliului de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
  O. nr.974/2010 privind utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanță în procesul decontării serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate
art. 281 alin. (2)
  O. nr.1.454/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea geriatrie și gerontologie
art. 16 alin. (1) lit. g)
  H.G. nr.1.266/2010 privind desființarea și reorganizarea unor unități sanitare din județul Bihor
  O. nr.1.479/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul echipamentului individual de protecție de mare vizibilitate al personalului de intervenție din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București - Ilfov, a normelor privind echiparea acestor categorii de personal, precum și a regulilor pentru aplicarea acestora (abrogat prin O. nr.1.418/2017)
art. 105 alin. (3)
  O. nr.1.483/2010 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor privind procedura administrativă a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale de gestionare a variațiilor (abrogat prin O. nr.955/2018)
  O. nr.152/2010 al președintelui Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor privind aprobarea taxei de acreditare și reevaluare a spitalelor
art. 175 alin. (3) și (6), art. 177 alin. (1) și (2)
  Decizie nr.17/2010 privind emiterea avizelor pentru înființarea punctelor secundare de lucru în specialitatea medicină de familie (abrogat prin Decizie nr.8/2013)
art. 406, art. 431
  O. nr.1.492/2010 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010
  O. nr.1490/2010 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi
  O. nr.1.493/2010 al ministrului sănătății privind modificarea art. 11 din anexa la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu
  H.G. nr.1.305/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenței medicale al Spitalului Municipal Târgoviște de la Consiliul Local al Municipiului Târgoviște la Consiliul Județean Dâmbovița, desființarea și reorganizarea unor unități sanitare din județul Dâmbovița
art. 174 alin. (3)
  Decizie nr.33/2010 privind aprobarea calendarului și Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentiști din România (abrogat prin Decizie nr.59/2011)
art. 516 alin. (1), art. 546 din tilul XIII
  O. nr.1.497/2010 al ministrului sănătății privind completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 241/2010 pentru aprobarea prețurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România
art. 851 din titlul XVII
  O. nr.1.532/2010 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010
art. 48 alin. (3), art. 281 alin. (2)
  O. nr.1.529/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea anestezie și terapie intensivă
art. 16 alin. (1) lit. g)
  H.G. nr.1.388/2010 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012
art. 48 alin. (1)
  H.G. nr.1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012
art. 217 alin. (2)
  H.G. nr.1.396/2010 privind reorganizarea unor unități sanitare publice cu paturi din subordinea Ministerului Sănătății, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative în domeniul sănătății
art. 15 și art. 174
  O. nr.1.588/2010 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010
art. 217 alin. (5) din titlul VIII
  O. nr.1.106/2010 pentru modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al prețului de referință pentru medicamentele cu și fără contribuție personală prescrise în tratamentul ambulatoriu
  O. nr.1571/2010 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea măsurilor de punere în aplicare a strategiei e-România și e-Sănătate și implementarea proiectelor informatice SIUI actualizat (on-line), cardul național de asigurări sociale de sănătate, e-Prescriere și dosarul electronic medical
  O. nr.1591/2010 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012
  O. nr.1.602/2010 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor privind clasificarea pentru eliberare a medicamentelor de uz uman
  O. nr.1.114/2010 pentru completarea Normelor privind condițiile și modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizați și evaluați în condițiile legii, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 698/2010 (abrogat prin O. nr.507/2015)
art. 48 alin. (1), art. 281 alin. (2)
  H.G. nr.37/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (abrogat prin H.G. nr.1.184/2014)
  O. nr.28/2011 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 974/2010 privind utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanță în procesul decontării serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate
art. 281 alin. (2)
  O. nr.53/2011 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație-inventar privind contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 și neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali și soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate"
art. 281 alin. (2)
  O. nr.56/2011 al ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a titlului IV "Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 2.021/691/2008
art. 122
  Decizie nr.1/2011 privind înființarea unei comisii de lucru
art. 406 și 431
  H.G. nr.85/2011 privind desființarea și reorganizarea unor unități sanitare publice cu paturi din județul Iași, aflate în subordinea Ministerului Sănătății
art. 174 alin. (1)
  O. nr.86/2011 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 53/25/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarațieinventar privind contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 și neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali și soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate"
art. 281 alin. (2)
  O. nr.85/2011 al ministrului sănătății privind modificarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.043/2010
art. 191
  Decizie nr.1/2011 privind aprobarea procedurilor de evaluare a farmaciilor cu privire la respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică
art. 576 alin. (2)
  O. nr.93/2011 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.009/2010 privind acreditarea unităților sanitare care pot efectua activități de bănci de țesuturi și/sau celule umane, respectiv de utilizator de țesuturi și/sau celule umane în scop terapeutic
titlul VI
  H.G. nr.105/2011 privind desființarea și reorganizarea unei unități sanitare publice cu paturi din județul Dolj aflate în subordinea Ministerului Sănătății
art. 174 alin. (1)
  O. nr.95/2011 al ministrului sănătății pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile în baza cărora Ministerul Sănătății alocă prin transfer sume pentru cheltuieli de investiții de la bugetul de stat și din venituri proprii (accize) către autoritățile administrației publice locale pentru spitalele publice din rețeaua acestora (abrogat prin O. nr.1.140/2014)
art. 1905 alin. (2)
  O. nr.94/2011 al ministrului sănătății pentru completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor
  Decizie nr.22/2011 privind numirea unor reprezentanți ai statului în Consiliul de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
  O. nr.383/C/2011 al ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică, din cadrul Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu", și a Fișei interviului de selecție (abrogat prin O. nr.119/C/2020)
art. 179 alin. (1), art. 186 alin. (9) lit. b)
  H.G. nr.129/2011 privind desființarea Centrului de Cercetări și Asistență Medicală Șimleu Silvaniei și reorganizarea Spitalului Orășenesc Șimleu Silvaniei
art. 174 alin. (3)
  H.G. nr.130/2011 privind aprobarea transferului managementului asistenței medicale al Spitalului Orășenesc Tășnad de la Consiliul Local al Orașului Tășnad la Consiliul Județean Satu Mare, precum și desființarea acestui spital prin reorganizare ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare
art. 174 alin. (3)
  O. nr.129/2011 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală
  O. nr.128/2011 al ministrului sănătății privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea chirurgie orală și maxilo-facială
art. 16 alin. (1) lit. g)
  O. nr.130/2011 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 (abrogat prin O. nr.15/2018)
art. 281 alin. (2)
  H.G. nr.151/2011 privind aprobarea Planului național de paturi pentru perioada 2011-2013
art. 169 alin. (2)
  Decizie nr.2/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiilor de specialitate ale Consiliului național al Colegiului Medicilor din România
  O. nr.508/C/2011 al ministrului justiției privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu" și Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu
art. 191
  H.G. nr.227/2011 privind desființarea și reorganizarea unei unități sanitare publice cu paturi din județul Mureș, aflată în subordinea Ministerului Sănătății
art. 174 alin. (1)
  O. nr.196/2011 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010
  O. nr.208/2011 al ministrului sănătății privind aprobarea detalierii pe județe a numărului total de paturi din unitățile sanitare publice și private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești
art. 169 alin. (2)
  O. nr.209/2011 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea utilizării machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate cu scop curativ
titlul II și VIII, art. 281 alin. (2)
  H.G. nr.303/2011 pentru aprobarea Strategiei naționale de raționalizare a spitalelor
art. 1981
  Decizie nr.37/2011 privind numirea unor reprezentanți ai statului în Consiliul de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
  O. nr.257/2011 al ministrului sănătății pentru aprobarea prețurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România
art. 851 din titlul XVII
  O. nr.274/2011 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea art. 1 din Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.588/1.104/2010 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010
art. 217 alin. (5) din titlul VIII
  H.G. nr.346/2011 privind desființarea unor unități sanitare publice cu paturi din subordinea autorităților administrației publice locale
art. 174 alin. (3)
  H.G. nr.345/2011 privind aprobarea pentru anul 2011 a Raportului comisiei de selecție a unităților sanitare cu paturi care nu pot încheia contracte cu casele de asigurări de sănătate, precum și a listei acestor unități sanitare
art. 245 alin. (3)
  O. nr.435/2011 pentru modificarea art. 11 din Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 974/2010 privind utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanță în procesul decontării serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate
art. 281 alin. (2)
  O. nr.278/2011 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea art. 4 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.571/1.047/2010 pentru aprobarea măsurilor de punere în aplicare a strategiei e-România și e-Sănătate și implementarea proiectelor informatice SIUI actualizat (on-line), cardul național de asigurări sociale de sănătate, e-Prescriere și dosarul electronic medical
titlul I și VIII, art. 281 alin. (2)
  H.G. nr.359/2011 privind desființarea și reorganizarea unor unități sanitare publice cu paturi din județul Arad
art. 174 alin. (3)
  H.G. nr.365/2011 privind desființarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea și reorganizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea
art. 174 alin. (3)
  O. nr.1285/2011 al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind reținerea contribuțiilor la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cazul pensionarilor sistemului public de pensii din România având reședința sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat
art. 211 alin. (1), (11) și (2), art. 213 alin. (2) lit. h), art. 257 alin. (22), art. 260 alin. (1) lit. a1) și art. 266 alin. (1)
  O. nr.323/2011 al ministrului sănătății privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență
art. 171 alin. (5)
  O. nr.325/2011 al ministrului sănătății privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 288/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății și a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice (abrogat prin O. nr.1.033/2011)
art. 40 alin. (1) și (2)
  O. nr.326/2011 al ministrului sănătății privind modificarea Listei naționale a experților medicali, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.344/2006
  O. nr.344/2011 al ministrului sănătății pentru completarea anexei la Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.290/2006 (abrogat prin O. nr.1.527/2014)
titlul VI
  H.G. nr.430/2011 privind desființarea unor unități sanitare publice cu paturi din subordinea autorităților administrației publice locale din județele Botoșani și Alba
art. 174 alin. (3)
  O. nr.357/2011 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010
art. 48 alin. (3), art. 281 alin. (2)
  Decizie nr.3/2011 pentru modificarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2009 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România (abrogat prin Decizie nr.16/2016)
  O. nr.373/2011 al ministrului sănătății pentru modificarea criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență
art. 171 alin. (5)
  O. nr.515/2011 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al prețului de referință pentru medicamentele cu și fără contribuție personală prescrise în tratamentul ambulatoriu
art. 281 alin. (2)
  O. nr.520/2011 pentru aprobarea specificațiilor informatice ale sistemului național al cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate
art. 281 alin. (2), art. 333 alin. (1), art. 337
  H.G. nr.527/2011 privind reorganizarea unor unități sanitare publice din județul Mureș
art. 174 alin. (3)
  H.G. nr.540/2011 privind aprobarea transferului managementului asistenței medicale al Centrului de sănătate Miercurea Nirajului de la Consiliul Local al Orașului Miercurea Nirajului la Consiliul Local al Orașului Sovata, desființarea și reorganizarea unor unități sanitare din județul Mureș
art. 174 alin. (3)
  O. nr.719/2011 al ministrului sănătății privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii bugetului global contractat de serviciile publice de ambulanță cu casele de asigurări de sănătate
art. 93
  O. nr.545/2011 privind metodologia de stabilire a prețurilor de referință și a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin O. nr.188/2013)
  O. nr.546/2011 privind aprobarea formularelor de raportare la casa de asigurări de sănătate a medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, respectiv a medicamentelor și materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluși în unele programe naționale de sănătate cu scop curativ
  O. nr.1.014/2011 al ministrului sănătății privind înființarea și funcționarea Registrului național de diabet zaharat
  O. nr.115/2012 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, al ministrului sănătății, al ministrului apărării naționale, al ministrului administrației și internelor și al directorului Serviciului Român de Informații privind stabilirea metodologiei de aplicare a prevederilor art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 (abrogat prin O. nr.492/2012)
art. 213 alin. (2) lit. h), art. 260 alin. (1) lit. a1)
  O. nr.24/2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe țară, fără regim special
art. 281 alin. (2)
  O. nr.25/2012 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă și a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea (abrogat prin O. nr.226/2013)
art. 281 alin. (2)
  O. nr.93/2012 al ministrului sănătății pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.546/2011 privind aprobarea formulamlui-model pentru procesul-verbal de constatare a contravențiilor utilizat în activitatea de control din domeniul sănătății publice (abrogat prin O. nr.592/2017)
art. 5 lit. f)
  O. nr.405/C/2012 al ministrului justiției pentru stabilirea activităților specifice sistemului penitenciar prevăzute la art. 190 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 190 alin. (2) lit. f)
  O. nr.429/C/2012 al ministrului justiției și al ministrului sănătății privind asigurarea asistenței medicale persoanelor private de libertate aflate în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor
  O. nr.143/2012 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1591/1.110/2010
art. 48 alin. (3), art. 281 alin. (2)
  O. nr.180/2012 al ministrului sănătății privind completarea anexei nr. 2 "Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice" la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, pastrare si utilizare a Rezervei Ministerului Sanatatii si a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice
art. 40
  O. nr.208/2012 al ministrului sănătății privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestațiile în domeniul sănătății publice efectuate la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și de către Institutul Național de Sănătate Publică
  H.G. nr.162/2012 privind asigurarea de spații destinate funcționării cabinetelor de asistență medicală pentru personalul din sistemul justiției
  H.G. nr.165/2012 privind aprobarea listei cuprinzând 3 obiective de investitii prioritare din infrastructura de gospodarire a apelor si de mediu, precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestora
  O. nr.245/2012 al ministrului sănătății pentru aprobarea prețurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România (abrogat prin H.G. nr.800/2016)
  O. nr.251/2012 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației
  H.G. nr.226/2012 privind desființarea unei unități sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenței medicale a fost transferat către autoritatea administrației publice locale din județul Caraș-Severin
art. 174 alin. (3)
  H. nr.2/2012 privind adoptarea Statutului și a Codului de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din România
  O. nr.359/2012 al ministrului sănătății privind criteriile de înregistrare și declarare a nou-născutului
  O. nr.363/2012 al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora (abrogat prin O. nr.1.605/2014)


Marți, 26 mai 2020, 15:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.