ORDONANȚĂ nr.18 din 21 ianuarie 1994
privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici
Fisa actului

Descriptori:

Agenți economici
disciplină financiară
O.G. nr.18/1994
H.G. nr.627/1995
H.G. nr.83/1993
O.G. nr.15/1996

Blocaj financiar
disciplină financiară
O.G. nr.18/1994

Comerț exterior
contract de cliring, operațiuni, licențe de export
O.G. nr.18/1994
O. nr.36.C/1999   (M.I.C.)

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
valutar
O.G. nr.18/1994
H.G. nr.151/1996

Disciplină financiară
la agenți economici la care statul este acționar sau asociat, condiții
O.G. nr.18/1994
H.G. nr.83/1993

Export
import
mărfuri și operațiuni supuse licențierii
L. nr.133/1994    [ratificare]
O.G. nr.18/1994
O.U.G. nr.158/1999
H.G. nr.764/1991
H.G. nr.215/1992
H.G. nr.340/1992
H.G. nr.594/1992
H.G. nr.148/1993
H.G. nr.276/1995
H.G. nr.267/1997
O. nr.106C/2001   (M.A.E.)

Import/export
mărfuri și operațiuni supuse licențierii
L. nr.133/1994    [ratificare]
O.G. nr.18/1994
O.G. nr.59/1994
O.U.G. nr.158/1999
H.G. nr.764/1991
H.G. nr.215/1992
H.G. nr.340/1992
H.G. nr.594/1992
H.G. nr.148/1993
H.G. nr.276/1995
H.G. nr.267/1997
O. nr.36.C/1999   (M.I.C.)
O. nr.106C/2001   (M.A.E.)

Licențe
acordare
pentru operațiuni de import-export
O.G. nr.18/1994
O.G. nr.59/1994
H.G. nr.362/1994
H.G. nr.276/1995

de import și/sau export
pentru mărfuri sau operațiuni supuse licențierii
L. nr.133/1994    [ratificare]
O.G. nr.18/1994
O.U.G. nr.158/1999
H.G. nr.764/1991
H.G. nr.215/1992
H.G. nr.340/1992
H.G. nr.594/1992
H.G. nr.148/1993
H.G. nr.276/1995
H.G. nr.267/1997
O. nr.106C/2001   (M.A.E.)
O. nr.114C/2001   (M.A.E.)

Penalități
datorate pentru
depășirea termenului de plată a creditelor din acțiuni de compensare, actualizare, cuantum, încasare
O.G. nr.18/1994

nerespectarea termenelor stabilite de B.N.R., de către băncile comerciale pentru operațiuni de decontare între conturile clienților
O.G. nr.18/1994

Plăți
diminuarea blocajului financiar
O.G. nr.18/1994
O.U.G. nr.10/1997
H.G. nr.481/1997

Valori mobiliare
persoane fizice/juridice, acte de comerț internațional, repatriere valută, termene
O.G. nr.18/1994

Valută
regim valutar, disciplina financiară a agenților economici
O.G. nr.18/1994


Joi, 21 noiembrie 2019, 01:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.