ORDONANȚĂ nr.18 din 21 ianuarie 1994
privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.60/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. IV pct. 3 și 7 din Ordonanța Guvernului nr.18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici
  D.C.C. nr.64/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. IV pct. 3 și 6 din Ordonanța Guvernului nr.18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, aprobată și modificată prin Legea nr.12/1995
  D.C.C. nr.89/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 pct. 2, pct. 3 alin. 2 și 3, pct. 4 și 7 din Ordonanța Guvernului nr.18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, aprobată și modificată prin Legea nr.12/1995
  D.C.C. nr.113/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici și ale Ordonanței Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
  D.C.C. nr.157/1998 privind excepția de neconstituționalitate a art. IV pct. 7 din Ordonanța Guvernului nr.18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, aprobată și modificată prin Legea nr.12/1995
  D.C.C. nr.161/1998 privind excepția de neconstituționalitate a art. IV pct. 7 din Ordonanța Guvernului nr.18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, aprobată și modificată prin Legea nr.12/1995
  D.C.C. nr.186/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 pct. 7 din Ordonanța Guvernului nr.18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, aprobată și modificată prin Legea nr.12/1995
  D.C.C. nr.12/1999 referitoare la exceptia de neconstituționalitate a art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr.18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata și modificata prin Legea nr.12/1995
  D.C.C. nr.35/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. IV pct. 7 din Ordonanța Guvernului nr.18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, aprobată și modificată prin Legea nr.12/1995
  D.C.C. nr.94/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. IV pct. 3 din Ordonanța Guvernului nr.18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, aprobată și modificată prin Legea nr.12/1995
  D.C.C. nr.101/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. IV pct. 7 din Ordonanța Guvernului nr.18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, aprobată și modificată prin Legea nr.2/1995
  D.C.C. nr.105/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. IV din Ordonanța Guvernului nr.18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, aprobată cu modificări prin Legea nr.12/1995
  D.C.C. nr.123/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. IV pct. 3 și 7 din Ordonanța Guvernului nr.18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, aprobată și modificată prin Legea nr.12/1995
  D.C.C. nr.152/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 pct. 2 și 7 din Ordonanța Guvernului nr.18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, aprobată, cu modificări, prin Legea nr.12/1995
  D.C.C. nr.70/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 pct. 7 din Ordonanța Guvernului nr.18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, aprobată, cu modificări, prin Legea nr.12/1995
  D.C.C. nr.84/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 din Legea nr.105/1997 pentru soluționarea obiecțiunilor, contestațiilor și plângerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanțelor, ale art. 10 alin. 2, coroborate cu cele ale art. 23 și 25 din Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată, cu modificări, prin Legea nr.108/1996, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr.53/1997, precum și ale art. IV pct. 3 și 7 din Ordonanța Guvernului nr.18/1994 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, aprobată, cu modificări, prin Legea nr.12/1995
  D.C.C. nr.90/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.IV pct. 3 din Ordonanța Guvernului nr.18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, aprobată, cu modificări, prin Legea nr.12/1995
  D.C.C. nr.104/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.IV din Ordonanța Guvernului nr.18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, aprobată, cu modificări, prin Legea nr.12/1995 și modificată prin Legea nr.105/1997
  D.C.C. nr.122/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. IV pct. 3-7 din Ordonanța Guvernului nr.18/1994 privind măsuri de întărire a disciplinei financiare a agenților economici, aprobată, cu modificări, prin Legea nr.12/1995
  D.C.C. nr.209/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. IV pct. 3 și 7 din Ordonanța Guvernului nr.18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, aprobată cu modificări prin Legea nr.12/1995
  D.C.C. nr.151/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 pct. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, cu modificările ulterioare
  D.C.C. nr.150/2001 referitoare la excepțiile de neconstituționalitate a prevederilor art. IV pct. 2, 3 și 7 din Ordonanța Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, cu modificările ulterioare
  D.C.C. nr.167/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 pct. 3 și 7 din Ordonanța Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, cu modificările ulterioare
  D.C.C. nr.198/2001 referitoare la exceptia de neconstituționalitate a dispozitiilor art. IV pct. 2 și 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/1995
  D.C.C. nr.196/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.IV din Ordonanța Guvernului nr.18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, aprobată cu modificări prin Legea nr.12/1995 și modificată prin Legea nr.105/1997
  D.C.C. nr.197/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.IV pct.3 și 7 din Ordonanța Guvernului nr.18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, aprobată cu modificări prin Legea nr.12/1995
  D.C.C. nr.220/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.IV pct.7 din Ordonanța Guvernului nr.18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, cu modificările ulterioare
  D.C.C. nr.222/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.IV pct.3 și 7 din Ordonanța Guvernului nr.18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, aprobată cu modificări prin Legea nr.12/1995
  D.C.C. nr.274/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.IV pct.7 din Ordonanța Guvernului nr.18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, cu modificările ulterioare
  D.C.C. nr.276/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.IV pct.2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr.18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, cu modificările ulterioare
  D.C.C. nr.271/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.IV pct.2 și 7 din Ordonanța Guvernului nr.18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, aprobată prin Legea nr.12/1995, cu modificările ulterioare
  D.C.C. nr.275/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.IV pct.2, 3 și 7 din Ordonanța Guvernului nr.18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, cu modificările ulterioare
  D.C.C. nr.333/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.IV, pct.7 din Ordonanța Guvernului nr.18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, cu modificările ulterioare
  D.C.C. nr.325/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.IV din Ordonanța Guvernului nr.18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, aprobată și modificată prin Legea nr.12/1995, cu modificările ulterioare
  D.C.C. nr.86/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii financiare, precum și a dispozițiilor art. IV pct. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/1995
  D.C.C. nr.196/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. IV pct. 2, 3 și 7 din Ordonanța Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici
pct. 2, 3 și 7 alin. 1 și 2 ale art. IV
  D.C.C. nr.242/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. IV pct. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, cu modificările ulterioare
art. IV pct. 3
  D.C.C. nr.271/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. IV pct. 3 și 7 din Ordonanța Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, cu modificările ulterioare
art. IV pct. 7 alin. (3)
  D.C.C. nr.132/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. IV pct. 3 și 7 din Ordonanța Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, cu modificările ulterioare
art. IV pct. 3 si 7
  D.C.C. nr.223/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. IV pct. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici
art.IV pct.7
  D.C.C. nr.234/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii financiare și a dispozițiilor art. IV pct. 7 și 9 din Ordonanța Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici
art. IV pct. 7 si 9
  D.C.C. nr.285/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, cu modificările ulterioare
art. IV
  D.C.C. nr.319/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. IV pct. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/1995, cu modificările ulterioare
art. IV pct. 3


Miercuri, 20 noiembrie 2019, 07:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.