LEGE nr.192 din 16 mai 2006
privind medierea și organizarea profesiei de mediator
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.938/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 75 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
- art. 75
  D.C.C. nr.480/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
- art. 63 alin. (2)
  D.C.C. nr.266/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 200 din Codul de procedură civilă, precum și celor ale art. 2 alin. (1) și (12) și art. 601 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
- art. 601
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.266/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 200 din Codul de procedură civilă, precum și celor ale art. 2 alin. (1) și (12) și art. 601 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
- art. 2 alin. (1) și (12)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.690/2014 DECIZIA nr. 690 din 27 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) și (12 ) și art. 601 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
art. 2 alin. (1) și (12 ) și art. 601
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.713/2014 DECIZIA nr. 713 din 4 decembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. III din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
art. III
  D.C.C. nr.397/2016 DECIZIA nr. 397 din 15 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, în interpretarea dată prin Decizia nr. 9 din 17 aprilie 2015 a înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, și ale art. 16 alin. (1) lit. g) teza finală din Codul de procedură penală
- prevederile art. 67, în interpretarea dată prin Decizia nr. 9 din 17 aprilie 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, sunt constituționale în măsura în care încheierea unui acord de mediere cu privire la infracțiunile pentru care poate interveni împăcarea produce efecte numai dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanței
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.447/2016 DECIZIA nr. 447 din 28 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 67 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator și ale art. 16 alin. (1) lit. g) teza finală din Codul de procedură penală
art. 67 alin. (2)


Duminică, 27 noiembrie 2022, 00:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.