ORDIN nr.662 din 28 iunie 2006
al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind aprobarea Procedurii și a competențelor de emitere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.662 din 28 iunie 2006
Emitent: Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 661/1 aug. 2006
Functie activa:
Abrogă: O. nr.1.141/2002 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Procedurii și a competențelor de emitere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.828/2019 al ministrului apelor și pădurilor privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare și retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse avizării, precum și a Conținutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă
Abrogat: O. nr.891/2019 al ministrului apelor și pădurilor privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere și suspendare temporară a autorizațiilor de gospodărire a apelor, precum și a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse autorizării


Sâmbătă, 26 noiembrie 2022, 10:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.