HOTĂRÂRE nr.1.026 din 9 august 2006
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 591/1993 privind măsurile pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea și plata alocației de stat pentru copii

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.026 din 9 august 2006
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 710/18 aug. 2006
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.591/1993 privind masurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr.61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea și plata alocatiei de stat pentru copii (abrogat prin H.G. nr.577/2008)
- modifică art. 1, art. 2, art. 4, art. 10; introduce art. 21; înlocuiește, în cuprinsul hotărârii, sintagma "Ministerul Educației Naționale" cu sintagma "Ministerul Educației și Cercetării", sintagma "direcțiile generale de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București" cu sintagma "direcțiile de muncă, solidaritate socială și familie județene, respectiv a municipiului București"
dispune republicarea
Functie pasiva:
Abrogat: H.G. nr.577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii
odata cu:
H.G. nr.591/1993 privind masurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr.61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea și plata alocatiei de stat pentru copii


Luni, 21 septembrie 2020, 03:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.