ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.57 din 20 iunie 2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.1.173/2010 al ministrului mediului și pădurilor privind aprobarea derogării în scop științific pentru unele specii strict protejate
  O. nr.1.423/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup, râs și pisică sălbatică
  H.G. nr.1.066/2010 privind instituirea regimului de arie naturală protejată asupra unor zone din Rezervația Biosferei "Delta Dunării" și încadrarea acestora în categoria rezervațiilor științifice
art. 8 alin. (1) lit. b)
  O. nr.1.947/2010 al ministrului mediului și pădurilor privind aprobarea derogării pentru unele specii de păsări
art. 38 alin. (2)
  H.G. nr.1.217/2010 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru Parcul Natural Cefa
  O. nr.21/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea derogării în vederea capturării în scop științific a unor exemplare din specia castor
  O. nr.15/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind condițiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum și modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv (abrogat prin O. nr.369/2016)
  H.G. nr.187/2011 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Natural Bucegi
art. 21 alin. (1)
  O. nr.1.326/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea derogării în vederea capturării în scop științific a unui număr de exemplare din specii de lilieci
art. 38 alin. (2)
  O. nr.1.470/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea derogării în vederea capturării în scop științific a unui număr de exemplare din specii de păsări
art. 38 alin. (2)
  O. nr.988/2012 al ministrului mediului și pădurilor privind aprobarea derogării de la măsurile de protecție pentru unele specii de păsări aflate în mediul natural
art. 38 alin. (2)
  O. nr.84/2012 al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurildr privind măsurile de refacere și conservare a populațiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale și dezvoltarea acvaculturii de sturioni în România (abrogat prin O. nr.545/2016)
art. 37


Marți, 09 martie 2021, 13:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.