ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.57 din 20 iunie 2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.U.G. nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
  O. nr.1.947/2010 al ministrului mediului și pădurilor privind aprobarea derogării pentru unele specii de păsări
  O. nr.21/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea derogării în vederea capturării în scop științific a unor exemplare din specia castor
  O. nr.44/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate (abrogat prin O. nr.126/2017)
  O. nr.1.326/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea derogării în vederea capturării în scop științific a unui număr de exemplare din specii de lilieci
  O. nr.1.470/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea derogării în vederea capturării în scop științific a unui număr de exemplare din specii de păsări
  O. nr.799/2012 al ministrului mediului și pădurilor privind aprobarea Normativului de conținut al documentațiilor tehnice de fundamentare necesare obținerii avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor (abrogat prin O. nr.891/2019)
  O. nr.988/2012 al ministrului mediului și pădurilor privind aprobarea derogării de la măsurile de protecție pentru unele specii de păsări aflate în mediul natural
  O. nr.84/2012 al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurildr privind măsurile de refacere și conservare a populațiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale și dezvoltarea acvaculturii de sturioni în România (abrogat prin O. nr.545/2016)


Marți, 09 martie 2021, 13:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.