ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.73 din 28 iunie 2007
privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.73 din 28 iunie 2007
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.125/2008 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 714/2007
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 444/29 iun. 2007
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (abrogat prin H.G. nr.12/2009)
- modifică art.12, art.15; introduce anexa nr.5
  H.G. nr.1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național
- modifică art.72 alin.(1)
  O.U.G. nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
- modifică art.5 alin.(3) și alin.(5), art.30 alin.(2) lit.c); abrogă art.5 alin.(4)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.125/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale
- modifică art. 1 alin. (1), art. 2 lit. b), c), e), g), i), j), k) și m), art. 3 alin. (4), art. 4 alin. (1) și (7), art. 10 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 3, alin. (11) la art. 6, art. 91; abrogă art. 3 alin. (2) și (3), art. 4 alin. (3), (4) și (8), art. 10 alin. (4)-(6)
Modificată: O.U.G. nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
- modifică art. 2 lit. c)
Abrogată: L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2


Marți, 11 august 2020, 10:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.