ORDONANȚĂ nr.28 din 27 august 2008
privind registrul agricol
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.28 din 27 august 2008
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.98/2009 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 688/2008
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 628/29 aug. 2008
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.1/1992 privind registrul agricol
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.98/2009 Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol
- modifică art. 1 alin. (1), art. 2, art. 3 alin. (1) lit. c), d), f) și g), art. 4 lit. a), art. 5 alin. (2), (3) și (5), art. 6 alin. (1) și (4), art. 7 alin. (1) și (3), art. 9 alin. (2) și (3), art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (1) lit. a)-c), art. 12 lit. a)-c), art. 15, art. 16, art. 21, art. 23, art. 24; introduce alin. (11) la art. 20
Modificată: L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 20 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.54/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol
- modifică art. 1 alin. (1), art. 3 alin.(1) lit.b), d) și g), art. 3 alin. (2), (4), și (5), art. 4 lit.c), art. 6 alin.(2) și alin.(6) lit.c), art. 7 alin.(2), art. 8 alin.(1), art. 9 alin. (1) și (2), art. 10 alin.(1) și (4), art. 11, art. 12, art. 13 alin. (1) și (2), art. 15, art. 16 alin.(1), art. 17, art. 20; introduce alin.(11) și alin. (4) - (7) la art. 1, alin.(31) la art. 6, lit.b1) la art. 6 alin. (6), alin.(2) la art. 18; abrogă art. 24; în tot cuprinsul actelor normative în vigoare, referitoare la registrul agricol, următoarele expresii și denumiri se înlocuiesc după cum urmează: a) "clădirile cu destinație de locuință și construcții-anexe" se înlocuiește cu "clădirile existente la începutul anului pe raza localității"; b) "orice instalații pentru agricultură și silvicultură" se înlocuiește cu "orice alte echipamente, utilaje și instalații agregate pentru agricultură și silvicultură"
dispune republicarea


Luni, 19 aprilie 2021, 13:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.