LEGE nr.278 din 7 noiembrie 2008
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate
Fisa actului

Trimitere de la:
  H. nr.168/2010 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari (abrogat prin H. nr.49/2013)
  H. nr.177/2010 privind aprobarea Procedurilor de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din România (abrogat prin H. nr.61/2014)
  H.G. nr.433/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România (abrogat prin L. nr.162/2017)


Miercuri, 05 octombrie 2022, 05:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.