ORDIN nr.1.801 din 2 octombrie 1995
al ministrului de stat, ministrul finanțelor
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.801 din 2 octombrie 1995
Emitent: Ministerul Finanțelor
Cu functie: de baza, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 268/20 noi. 1995 text
Functie activa:
Abrogă: O. nr.612/1995 privind aprobarea modelelor formularelor tipizate, caracteristicilor, precum și a modului de tiparire, difuzare, utilizare și pastrare a acestora
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.015/1996 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, aprobata prin Legea nr.52/1995
introduce anexa 3
  O. nr.1.017/1997 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr.1.801/1995
  O. nr.1.370/2000 al ministrului finanțelor pentru modificarea anexelor nr.1a) și 1b) la Ordinul ministrului finanțelor nr.1.801/1995 (abrogat prin O. nr.1.212/2002)
modifică anexele 1a și 1b.
  O. nr.1.253/2001 al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 1.801/1995 de aprobare a Nomenclatorului formularelor tipizate pentru stabilirea, evidența, urmărirea, încasarea și raportarea impozitelor, taxelor și a altor obligații, precum și al celor care privesc activitățile de trezorerie, bugetare, de control și sancționare a contravențiilor la normele legale privind disciplina financiară
  O. nr.1.985/2001 al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.1.801/1995 de aprobare a Nomenclatorului formularelor tipizate pentru stabilirea, evidența, urmărirea, încasarea și raportarea impozitelor, taxelor și a altor obligații, precum și al celor care privesc activitatea de trezorerie, bugetară, de control și sancționare a contravențiilor la normele legale privind disciplina financiară
  O. nr.267/2002 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1.253/2001 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.1.801/1995 de aprobare a Nomenclatorului formularelor tipizate pentru stabilirea, evidența, urmărirea, încasarea și raportarea impozitelor, taxelor și a altor obligații, precum și al celor care privesc activitățile de trezorerie, bugetare, de control și sancționare a contravențiilor la normele legale privind disciplina financiară
  O. nr.1.212/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea formularisticii necesare aplicării Ordonanței Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.300/2004)
  O. nr.1.074/2003 al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 1.801/1995
  O. nr.526/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de depunere, manipulare și depozitare a metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase, considerate bunuri fără stăpân, precum și a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condițiile prevăzute de lege, la unitățile Trezoreriei Statului
  O. nr.1.270/2004 al ministrului finanțelor publice privind completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.1.305/2004 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 1.801/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar
  O. nr.654/2006 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar
  O. nr.752/2006 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice și fizice, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora (abrogat prin O. nr.4.115/2015)
  O. nr.1.679/2006 al ministrului finanțelor publice privind completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.2.235/2006 al ministrului finanțelor publice privind suspendarea și modificarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul administrării fiscale
  O. nr.751/2008 al ministrului sănătății publice privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidențiat pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 22 iunie 2008
  O. nr.2.016/2011 al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995
  O. nr.1.525/2012 al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea art. 5 din Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005, și a formularului "Chitanță pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții", cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1 a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995
  O. nr.2.011/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului delegat pentru buget pentru modificarea formularului "Cerere pentru deschiderea de credite bugetare" prevăzut în anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995
  O. nr.671/2014 al ministrului delegat pentru buget privind modificarea formularului "Chitanță pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții", cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1 a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995
  O. nr.1.801/2014 al ministrului finanțelor publice privind modificarea formularului "Carnet de cecuri pentru ridicare numerar", cod 14.20.06/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995
  O. nr.151/2015 al ministrului finanțelor publice pentru completarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 671/2014 privind modificarea formularului "Chitanță pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții", cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995
  O. nr.805/2015 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea formularului "Cec pentru ridicare numerar multiplu", prevăzut în anexa nr. 1 b) la Ordinul ministrului de stat ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995
  O. nr.3.344/2017 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995 și a Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 671/2014 privind modificarea formularului "Chitanță pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții", cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995
  O. nr.284/2022 al ministrului finantelor privind modificarea unor formulare prevăzute în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995


Luni, 08 august 2022, 06:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.