ORDIN nr.435 din 18 decembrie 1995
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, desfasurarea și absolvirea cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare și a altor forme de pregatire profesionala a somerilor și a Normelor de infiintare, organizare și functionare a centrelor de calificare, recalificare și perfectionare a somerilor
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.435 din 18 decembrie 1995
Emitent: Ministerul Muncii și Protecției Sociale
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 54/15 mar. 1996 text
Functie pasiva:
Abrogat: L. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă


Luni, 24 februarie 2020, 23:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.