ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.214 din 4 decembrie 2008
pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.214 din 4 decembrie 2008
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.261/2009 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 192/2009
Cu functie: de modificare
În vigoare: intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării
Publicare: M.Of. nr. 847/16 dec. 2008
Functie activa:
Modifică: L. nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
- la data de 14 feb. 2009, modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) și (2), modifică art. 3 partea introductivă și lit. a), b), c), e) și f), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 6 alin. (4), art. 7 alin. (1), (2), (14), (15) și (16), art. 9 alin. (1) partea introductivă, art. 11 alin. (1) partea introductivă și lit. h), art. 22, art. 26 alin. (1) lit. b) și h), art. 27 alin. (3), art. 42 alin. (2), anexele nr. 1 și 2; introduce alin. (21) la art. 2, alin. (2), (3) și (4) la art. 4, alin. (11) la art. 6, art. 61, alin. (12), (13), (21), (22), (23), (151), (152), (153), (21), (22) și (23) la art. 7, alin. (6) la art. 26, art. 301, art. 431, art. 432, alin. (31) la art. 45; abrogă art. 10 lit. c), art. 26 alin. (1) lit. m), art. 27 alin. (6), art. 45 alin. (1) lit. b); înlocuiește, în tot cuprinsul legii, termenul "Proiect", din sintagmele "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții", "Proiect de organizare a execuției lucrărilor" și "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare", cu termenul "Documentație tehnică - D.T.", abrevierile "P.A.C.", "P.O.E." și "P.A.D." cu abrevierile "D.T.A.C.", "D.T.O.E." și "D.T.A.D.", sintagma "oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie" cu sintagma "oficiul de cadastru și publicitate imobiliară teritorial"
dispune republicarea
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.228/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă art. VIII
Aprobată cu modificări: L. nr.261/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
- la data de 17 oct. 2009, modifică art. I pct. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 30, 31, 34 și 41, art. VII; introduce pct. 31, 41-44, 51, 141-143, 181-183, 191, 221, 231, 232, 251, 261, 281, 301-304, 311, 331, 332, 341-343, 381-383, 411-414 la art. I, alin. (2) la art. II; abrogă art. VIII
Modificată: L. nr.9/2013 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative


Vineri, 26 februarie 2021, 15:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.