ORDIN nr.40/323 din 2009
al ministrului dezvoltării regionale și locuinței și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al ministrului economiei și finanțelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție "Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului" din cadrul Programului operațional regional 2007-2013

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.40 din 28 ianuarie 2009
Emitent: Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței
Numar/data: Ordin nr.323 din 18 februarie 2009
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 119/26 feb. 2009
Functie activa:
Modifică: O. nr.144/2008 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al ministrului economiei și finanțelor privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție ”Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” în cadrul axei prioritare ”Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului” din cadrul Programului operațional regional 2007-2013


Duminică, 18 aprilie 2021, 15:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.