DECIZIE nr.775 din 12 mai 2009
referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (3) lit. e) și alin. (6), art. 211 alin. (1) teza întâi, art. 213 alin. (2) și (4), art. 257 alin. (1), art. 258 alin. (1) și (4) și art. 259 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, ale art. 2, 3, 5, 6, 7, 9 și 17 din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 617 din 13 august 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calității de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuției, precum și pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, ale art. 1 alin. (2) lit. d), art. 4 alin. (1) teza a doua și art. 51 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate și ale art. 2, 6 și 7 din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 221 din 4 noiembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribuția de asigurări sociale de sănătate

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.775 din 12 mai 2009
Emitent: Curtea Constituțională
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 459/2 iul. 2009
Functie activa:
Respinge excepția de neconstituționalitate: O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
- art. 1 alin. (2) lit. d), art. 4 alin. (1) teza a doua, art. 51
  O. nr.221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribuția de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin O. nr.617/2007)
- art. 2, 6 și 7 din anexa nr. 1
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 208 alin. (3) lit. e) și alin. (6), art. 211 alin. (1) teza întâi, art. 213 alin. (2) și (4), art. 257 alin. (1), art. 258 alin. (1) și (4), art. 259 alin. (1) și (2)
  O. nr.617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calității de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuției, precum și pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin O. nr.581/2014)
- art. 2, 3, 5, 6, 7, 9 și 17 din anexa nr. 1


Miercuri, 24 februarie 2021, 22:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.