ORDONANȚĂ nr.18 din 29 august 2009
privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.973/2010 al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obținerii celei de-a doua specialități de către posesorii certificatului de specialist
art. 19 alin. (2)
  O. nr.1.288/2010 al ministrului sănătății privind stabilirea specialităților deficitare în spitale clinice cu secții clinice universitare, institute sau centre medicale clinice pentru care se organizează rezidențiat pe post în sesiunea 21 noiembrie 2010
  O. nr.1.670/2011 al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistență medicala
  O. nr.386/2012 al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe post și pe loc, sesiunea 20 mai 2012, pentru locurile și posturile rămase libere în urma sesiunii 20 noiembrie 2011 pentru domeniul medicină


Vineri, 15 noiembrie 2019, 10:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.