LEGE nr.317 din 13 octombrie 2009
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.29/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurilor privind prohibiția pescuitului în anul 2011
  O. nr.36/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind practicarea pescuitului comercial de calcan în Marea Neagră (abrogat prin O. nr.128/2012)
  O. nr.44/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate (abrogat prin O. nr.126/2017)
  O.U.G. nr.25/2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli și gestionarea fondurilor comunitare
  O. nr.40/2012 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurilor privind prohibiția pescuitului în anul 2012
  O. nr.84/2012 al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurildr privind măsurile de refacere și conservare a populațiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale și dezvoltarea acvaculturii de sturioni în România (abrogat prin O. nr.545/2016)


Luni, 08 martie 2021, 06:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.