LEGE nr.329 din 5 noiembrie 2009
privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.842/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat aferent activității de privatizare al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pe anul 2010
  O. nr.2.465/2010 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 și 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
art. 7 alin. (3)
  O. nr.251/2010 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normei de dotare cu mijloace tehnice și bunuri materiale necesare la unele structuri din domeniul administrației publice aflate în subordinea Ministerului Administrației și Internelor (abrogat prin O. nr.137/2018)
  O. nr.101/2011 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri pentru abrogarea Ordinului ministrului economiei nr. 1.767/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici și a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici
art. 3 lit. b), art. 4 alin. (1), anexa nr. 1 pct. 10 și 32
  Decizie nr.122/2011 a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea machetelor pentru declarația de consum total anual de energie și pentru chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie (abrogat prin Decizie nr.1.765/2013)
  O.U.G. nr.4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice stabilite prin titluri executorii
  O.U.G. nr.11/2011 privind utilizarea indicatorului de referință câștigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii și protecției sociale
  H.G. nr.122/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pe anul 2011
  H.G. nr.234/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome Compania Română de Aviație "ROMAVIA"
  H.G. nr.235/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale
  O.U.G. nr.44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
art. 28
  O. nr.M.11/2012 al ministrului apărării naționale, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naționale ROMTEHNICA- S.A.
  O. nr.M.12/2012 al ministrului apărării naționale, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naționale ROMTEHNICA- S.A.
  H.G. nr.170/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Oficiului Participațiilor Statului si Privatizării în Industrie pe anul2012


Duminică, 17 noiembrie 2019, 06:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.