ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.26 din 31 martie 2010
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a altor acte normative
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.26 din 31 martie 2010
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.231/2010 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 369/2010
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prevederile prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare la data publicării, cu următoarele excepții: a) prevederile art. I pct. 4, pct. 16-18, pct. 20-23 și pct. 25-28 intră în vigoare la data de 31 octombrie 2010; b) prevederile art. I pct. 1-3, pct. 5, 6, 10, 12, 15 și 38 intră în vigoare la data de 30 aprilie 2011. c) referirile la litera n 1 ) din cuprinsul art. IV intră în vigoare la data de 30 aprilie 2011.
Publicare: M.Of. nr. 208/1 apr. 2010
Functie activa:
Modifică: L. nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (abrogata prin L. nr.129/2019)
- modifică art. 2 lit. f) partea dispozitivă
  O.U.G. nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
- modifică art. 5 alin. (1) și (5) la data de 30 apr. 2011, art. 6 alin. (1) la data de 30 apr. 2011, art. 7 alin. (1) pct. 10 și 14 la data de 30 apr. 2011, art. 18 alin. (1) lit. d) și e), art. 33 alin. (6), art. 36 la data de 30 apr. 2011, art. 40 alin. (4), art. 181 la data de 31 oct. 2010, art. 182 alin. (4), art. 183 alin. (1) la data de 31 oct. 2010, art. 193 alin. (4) și (6), art. 222 alin. (1) lit. a) la data de 31 oct. 2010, art. 226 alin. (4), art. 230 alin. (1), art. 237 alin. (1), art. 238 alin. (1) lit. b), art. 240; introduce pct. 21 la art. 7alin. (1) la data de 31 oct. 2010, lit. n1) la art. 18 alin. (1), lit. f) la art. 115, alin. (21) la art. 172 la data de 31 oct. 2010, art. 1731-1734 la data de 31 oct. 2010, art. 1821-1828 la data de 31 oct. 2010, alin. (11) și (12) la art. 183 la data de 31 oct. 2010, art. 1851-1855 la data de 31 oct. 2010, art. 2101-2103 la data de 31 oct. 2010, alin. (6) la art. 222 la data de 31 oct. 2010, alin. (3) la art. 2221 la data de 31 oct. 2010, lit. (i) la art. 226 alin. (2), alin. (4) la art. 230, art. 2401-24022, art. 4041; abrogă art. 3 lit. e) la data de 30 apr. 2011, art. 7 alin. (1) pct. 16 la data de 30 apr. 2011, art. 47 la data de 30 apr. 2011, art. 58 la data de 30 apr. 2011, art. 89 alin. (7) la data de 30 apr. 2011, secțiunea a-2-a cu art. 97-100 din partea I titlul I cap. VII, art. 117 alin. (3) la data de 30 apr. 2011, art. 241-254, titlul IV cu art. 321-332 din partea a II-a la data de 30 apr. 2011
  O.U.G. nr.53/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism (abrogata prin L. nr.129/2019)
- modifică art. III alin. (1) lit. a) și b)
  H.G. nr.594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism (abrogat prin L. nr.129/2019)
- modifică anexa
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.231/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a altor acte normative
- modifică art. I pct. 36; introduce un nou pct. la art. I înainte de pct. 1, pct. 81, 101, 121, 122, 131, 132, 151-157, 281, 282, 291, 301, 321, 322, 381 la art. I


Duminică, 11 aprilie 2021, 04:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.