ORDIN nr.40 din 29 aprilie 2010
al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării și protecției porcinelor
  O. nr.136/2010 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind mișcarea suinelor vii pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor norme sanitare veterinare
  O. nr.37/2012 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafață pentru anul 2012


Luni, 19 aprilie 2021, 12:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.