LEGE nr.100 din 3 iunie 2010
privind împădurirea terenurilor degradate
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.352/2011 pentru aprobarea transmiterii unor terenuri degradate cu destinație agricolă, în suprafață totală de 73,7 ha, din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva


Duminică, 07 iunie 2020, 13:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.