LEGE nr.134 din 1 iulie 2010
privind Codul de procedură civilă
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.473/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 659 alin. (3) din Codul de procedură civilă
art. 659 alin. (3)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.479/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 alin. (2) și (3) din Codul de procedură civilă
- art. 200 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.26/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 alin. (2) și (3) din Codul de procedură civilă
- art. 200 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.66/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 200 din todul de procedură civilă
- art. 200
  D.C.C. nr.94/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 alin. (6) din Codul de procedură civilă
- art. 200 alin. (6)
  D.C.C. nr.97/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 194,197 și 200 din Codul de procedură civilă
- art. 194,197 și 200
  D.C.C. nr.115/2014 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 200 alin. (2) și (3) din Codul de procedură civilă
- art. 200 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.171/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 638 alin. (1), art. 642, art. 650, art. 665 alin. (3) și alin. (4) teza a treia și art. 669 alin. (4) din Codul de procedură civilă
- art. 638 alin. (1), art. 642, art. 650, art. 665 alin. (3) și alin. (4) teza a treia și art. 669 alin. (4)
  D.C.C. nr.211/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 209 alin. (4) din Codul de procedură civilă
- art. 209 alin. (4)
  D.C.C. nr.227/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 650 din Codul de procedură civilă
- art. 650
  D.C.C. nr.229/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 665 alin. (2) și (6) din Codul de procedură civilă
- art. 665 alin. (2) și (6)
  D.C.C. nr.235/2014 DECIZIA nr. 235 din 15 aprilie 2014 referitoare la excepția de neconstituțbnalitate a prevederilor art. 200 alin. (1) raportat la art. 194 și 195 din Codul de procedură civilă
- art. 200 alin. (1) raportat la art. 194 și 195
  D.C.C. nr.316/2014 DECIZIA nr. 316 din 5 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 638 alin. (1), art. 642, art. 650, art. 665 alin. (3) și (4) teza a treia și art. 669 alin. (4) din Codul de procedură civilă
- art. 638 alin. (1), art. 642, art. 650, art. 665 alin. (3) și (4) teza a treia și art. 669 alin. (4)
  D.C.C. nr.325/2014 DECIZIA nr. 325 din 10 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 679 alin. (2) teza a doua din Codul de procedură civilă
- art. 679 alin. (2) teza a doua
  D.C.C. nr.331/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă
- art. 132 alin. (3)
  D.C.C. nr.336/2014 DECIZIA nr. 336 din 12 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă
- art. 200 alin. (3)
  D.C.C. nr.348/2014 DECIZIA nr. 348 din 17 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 650 alin. (1) si art. 713 alin. (1) din Codul de procedură civilă
- art. 713 alin. (1)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.348/2014 DECIZIA nr. 348 din 17 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 650 alin. (1) si art. 713 alin. (1) din Codul de procedură civilă
- art. 650 alin. (1)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.381/2014 DECIZIA nr. 381 din 26 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 135 alin. (4) din Codul de procedură civilă
- art. 135 alin. (4)
  D.C.C. nr.382/2014 DECIZIA nr. 382 din 26 iunie 2014 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 650 alin. (1) și ale art. 713 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 650 alin. (1) și ale art. 713 alin. (1)
  D.C.C. nr.373/2014 DECIZIA nr. 373 din 26 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 alin. (2) și (3) din Codul de procedură civilă
- art. 200 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.377/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 167 alin. (3) coroborate cu cele ale art. 58 alin. (4) din Codul de procedură civilă, precum și a dispozițiilor art. 48 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
- art. 167 alin. (3) coroborate cu cele ale art. 58 alin. (4)
  D.C.C. nr.410/2014 DECIZIA nr. 410 din 3 iulie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 alin. (2) și (3) din Codul de procedură civilă
- art. 200 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.414/2014 DECIZIA nr. 414 din 3 iulie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 alin. (1) din Codul de procedură civilă
- art. 83 alin. (1)
  D.C.C. nr.416/2014 DECIZIA nr. 416 din 3 iulie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru și celor ale art. 197 din Codul de procedură civilă
- art. 197
  D.C.C. nr.407/2014 DECIZIA nr. 407 din 3 iulie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 194 și art. 200 alin. (2) din Codul de procedură civilă
- art. 194 și art. 200 alin. (2)
  D.C.C. nr.400/2014 DECIZIA nr. 400 din 3 iulie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 alin. (1)-(3) din Codul de procedură civila
- art. 200 alin. (1)-(3)
  D.C.C. nr.455/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 alin. (4) și art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 48 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
- art. 58 alin. (4) și art. 167 alin. (3)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.462/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 83 alin. (3) și art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă
- constată că dispozițiile cuprinse în art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 83 alin. (3), precum și în art. 486 alin. (3) cu referire la mențiunile care decurg din obligativitatea formulării și susținerii cererii de recurs prin avocat sunt neconstituționale.
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.491/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru în ansamblul său, precum și, în special, ale art. 9 lit. f) din aceasta
art. 200 alin. (3)
  D.C.C. nr.493/2014 DECIZIA nr. 493 din 25 septembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 167 alin. (3) coroborate cu cele ale art. 58 alin. (4) din Codul de procedură civilă, precum și a prevederilor art. 48 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
- art. 167 alin. (3) coroborate cu cele ale art. 58 alin. (4)
  D.C.C. nr.510/2014 DECIZIA nr. 510 din 7 octombrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 alin. (1)-(3) și (6) raportat la art. 194 și 195 din Codul de procedură civilă
- art. 200 alin. (1)-(3) și (6) raportat la art. 194 și 195
  D.C.C. nr.501/2014 DECIZIA nr. 501 din 7 octombrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 194 lit. c) și art. 200 alin. (1) și (2) din Codul de procedură civilă
- art. 194 lit. c) și art. 200 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.503/2014 DECIZIA nr. 503 din 7 octombrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 656 alin. (3) și art. 665 alin. (4) teza a treia și alin. (6) din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 10 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
- art. 656 alin. (3) și art. 665 alin. (4) teza a treia și alin. (6) Rep. M. Of. nr. 545/3 aug. 2012
  D.C.C. nr.504/2014 DECIZIA nr. 504 din 7 octombrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 din Codul de procedură civilă
art. 200
  D.C.C. nr.534/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 alin. (4) și art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 48 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
- art. 58 alin. (4) și art. 167 alin. (3)
  D.C.C. nr.569/2014 DECIZIA nr. 569 din 16 octombrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă
- art. 132 alin. (3)
  D.C.C. nr.597/2014 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 58 alin. (4) și art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 48 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
- art. 58 alin. (4) și art. 167 alin. (3)
  D.C.C. nr.578/2014 DECIZIA nr. 578 din 21 octombrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă
- art. 200 alin. (3)
  D.C.C. nr.594/2014 DECIZIA nr. 594 din 21 octombrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă
art. 132 alin. (3)
  D.C.C. nr.619/2014 DECIZIA nr. 619 din 4 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 718 alin. (2) și ale art. 1.061 din Codul de procedură civilă
- art. 718 alin. (2) și ale art. 1.061
  D.C.C. nr.620/2014 DECIZIA nr. 620 din 4 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 din Codul de procedură civilă
art. 24
  D.C.C. nr.654/2014 DECIZIA nr. 654 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 200 alin. (2) și (3) din Codul de procedură civilă
art. 200 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.660/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 58 alin. (4) și art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 48 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
- art. 58 alin. (4) și art. 167 alin. (3)
  D.C.C. nr.633/2014 DECIZIA nr. 633 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 194 lit. e) tezele a treia și a patra și ale art. 355 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 194 lit. e) tezele a treia și a patra și ale art. 355 alin. (1)
  D.C.C. nr.636/2014 DECIZIA nr. 636 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 167 alin. (3) coroborat cu art. 58 alin. (4) din Codul de procedură civilă și cele ale art. 48 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
art. 167 alin. (3) coroborat cu art. 58 alin. (4)
  D.C.C. nr.661/2014 DECIZIA nr. 661 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitatea prevederilor art. 167 alin. (3) coroborat cu art. 58 alin. (4) din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 48 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
art. 167 alin. (3) coroborat cu art. 58 alin. (4)
  D.C.C. nr.708/2014 DECIZIA nr. 708 din 27 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 200 alin. (2)-(6) din Codul de procedură civilă
art. 200 alin. (2)-(6)
  D.C.C. nr.748/2014 DECIZIA nr. 748 din 16 decembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă
art. 486 alin. (3)
  D.C.C. nr.747/2014 DECIZIA nr. 747 din 16 decembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 488 din Codul de procedură civilă coroborate cu cele ale art. 10 alin. (2) și art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și a prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. 488
  D.C.C. nr.762/2014 DECIZIA nr. 762 din 18 decembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă
art. 200 alin. (3)
  D.C.C. nr.18/2015 DECIZIA nr. 18 din 21 ianuarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 205 alin. (2) lit. d) prin raportare la prevederile art. 194 lit. e) tezele întâi și a doua din Codul de procedură civilă, precum și a dispozițiilor art. 254 alin. (1) teza întâi din același act normativ
- art. 205 alin. (2) lit. d) prin raportare la prevederile art. 194 lit. e) tezele întâi și a doua precum și a dispozițiilor art. 254 alin. (1) teza întâi
  D.C.C. nr.34/2015 DECIZIA nr. 34 din 3 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 alin. (4) și art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 48 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
art. 58 alin. (4) și art. 167 alin. (3)
  D.C.C. nr.23/2015 DECIZIA nr. 23 din 3 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 alin. (3), art. 84 alin. (2) și art. 486 alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 83 alin. (3), art. 84 alin. (2) și art. 486 alin. (2)
  D.C.C. nr.29/2015 DECIZIA nr. 29 din 3 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (2) teza a ll-a, art. 83 alin. (3) și art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă
art. 13 alin. (2) teza a ll-a, art. 83 alin. (3) și art. 486 alin. (3)
  D.C.C. nr.27/2015 DECIZIA nr. 27 din 3 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 194 lit. e) tezele a IV-a și a V-a din Codul de procedură civilă
- art. 194 lit. e) tezele a IV-a și a V-a
  D.C.C. nr.25/2015 DECIZIA nr. 25 din 3 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 429. art. 430 alin. (2), art. 1.039, art. 1.040, art. 1.041 alin. (2)-(5), art. 1.042 și art. 1.044 alin. (1) din Codul de procedură civilă
- art. 429, art. 430 alin. (2), art. 1.039, art. 1.040, art. 1.041 alin. (2)-(5), art. 1.042 și art. 1.044 alin. (1)
  D.C.C. nr.49/2015 DECIZIA nr. 49 din 17 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 127 din Codul de procedură civilă
- art. 127
  D.C.C. nr.43/2015 DECIZIA nr. 43 din 17 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 194 lit. e) teza a IV-a din Codul de procedură civilă
- art. 194 lit. e) teza a IV-a
  D.C.C. nr.47/2015 DECIZIA nr. 47 din 17 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 83 alin. (3) din Codul de procedură civilă
art. 83 alin. (3)
  D.C.C. nr.59/2015 DECIZIA nr. 59 din 24 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 718 alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 718 alin. (2)
  D.C.C. nr.95/2015 DECIZIA nr. 95 din 3 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.018 alin. (3) și (4) din Codul de procedură civilă
art. 1.018 alin. (3) și (4)
  D.C.C. nr.96/2015 DECIZIA nr. 96 din 3 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 208 alin. (2)
  D.C.C. nr.101/2015 DECIZIA nr. 101 din 3 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 194 lit. e) și art. 200 alin. (1)-(3) din Codul de procedură civilă
art. 194 lit. e) și art. 200 alin. (1)-(3)
  D.C.C. nr.128/2015 DECIZIA nr. 128 din 10 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 231 alin. (4) teza întâi din Codul de procedură civilă
art. 231 alin. (4) teza întâi
  D.C.C. nr.143/2015 DECIZIA nr. 143 din 12 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 58 alin. (4) și art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 48 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
art. 58 alin. (4) și art. 167 alin. (3)
  D.C.C. nr.218/2015 DECIZIA nr. 218 din 2 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 756 alin. (3) din Codul de procedură civilă
art. 756 alin. (3)
  D.C.C. nr.225/2015 DECIZIA nr. 225 din 2 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1049-1052 din Codul de procedură civilă
art. 1049-1052
  D.C.C. nr.216/2015 DECIZIA nr. 216 din 2 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă
art. 200 alin. (3)
  D.C.C. nr.241/2015 DECIZIA nr. 241 din 7 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 315 alin. (1) pct. 3 din Codul de procedură civilă
art. 315 alin. (1) pct. 3
  D.C.C. nr.337/2015 DECIZIA nr. 337 din 30 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 58 alin. (4) și art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum și a celor ale art. 48 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
art. 58 alin. (4) și art. 167 alin. (3)
  D.C.C. nr.349/2015 DECIZIA nr. 349 din 7 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 142 alin. (1) teza întâi și art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă
art. 142 alin. (1) teza întâi și art. 145 alin. (1) teza întâi
  D.C.C. nr.372/2015 DECIZIA nr. 372 din 14 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 200 alin. (7) din Codul de procedură civilă și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
art. 200 alin. (7)
  D.C.C. nr.371/2015 DECIZIA nr. 371 din 14 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1.134 din Codul de procedură civilă și art. 80-82 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
art. 1.134
  D.C.C. nr.409/2015 DECIZIA nr. 409 din 28 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 24 din Codul de procedură civilă
art. 24
  D.C.C. nr.411/2015 DECIZIA nr. 411 din 28 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 70 din Codul de procedură civilă
art. 70
  D.C.C. nr.392/2015 DECIZIA nr. 392 din 28 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 254 alin. (1) teza întâi prin raportare la dispozițiile art. 194 lit. e) tezele întâi și a cincea din Codul de procedură civilă
art. 254 alin. (1) teza întâi prin raportare la dispozițiile art. 194 lit. e) tezele întâi și a cincea
  D.C.C. nr.412/2015 DECIZIA nr. 412 din 28 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 alin. (3), (4) și (6) din Codul de procedură civilă
art. 200 alin. (3), (4) și (6)
  D.C.C. nr.429/2015 DECIZIA nr. 429 din 9 iunie 2015 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, art. 36 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. 197 și art. 200 din Codul de procedură civilă
art. 197 și art. 200
  D.C.C. nr.457/2015 DECIZIA nr. 457 din 16 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și ale art. 197 din Codul de procedură civilă
art. 197
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.485/2015 DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 84 alin. (2) și art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă
art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 84 alin. (2) și art. 486 alin. (3)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.483/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă
art. 503 alin. (3)
  D.C.C. nr.519/2015 DECIZIA nr. 519 din 7 iulie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 alin. (4), art. 264, art. 304-307, art. 413 alin. (1), art. 478 alin. (2), art. 479 alin. (2), art. 480 alin. (3) din Codul de procedură civilă și ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 47 alin. (4), art. 264, art. 304-307, art. 413 alin. (1), art. 478 alin. (2), art. 479 alin. (2), art. 480 alin. (3)
  D.C.C. nr.574/2015 DECIZIA nr. 574 din 29 septembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 alin. (3) din Codul de procedură civilă
art. 47 alin. (3)
  D.C.C. nr.576/2015 DECIZIA nr. 576 din 29 septembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.043 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 1.043 alin. (1)
  D.C.C. nr.577/2015 DECIZIA nr. 577 din 29 septembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 954 alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 954 alin. (2)
  D.C.C. nr.580/2015 DECIZIA nr. 580 din 29 septembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 alin. (3) și (4) din Codul de procedură civilă
art. 200 alin. (3) și (4)
  D.C.C. nr.581/2015 DECIZIA nr. 581 din 29 septembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 alin. (3) și (7) din Codul de procedură civila
art. 200 alin. (3) și (7)
  D.C.C. nr.578/2015 DECIZIA nr. 578 din 29 septembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă
art. 132 alin. (3)
  D.C.C. nr.583/2015 DECIZIA nr. 583 din 29 septembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 alin. (3) si (4) raportate la cele ale art. 194 lit. e) teza a IV-a din Codul de procedură civilă
art. 200 alin. (3) si (4) raportate la cele ale art. 194 lit. e) teza a IV-a
  D.C.C. nr.604/2015 DECIZIA nr. 604 din 6 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedură civilă
art. 1.050-1.053
  D.C.C. nr.656/2015 DECIZIA nr. 656 din 13 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 991 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 991 alin. (1)
  D.C.C. nr.650/2015 DECIZIA nr. 650 din 13 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 alin. (1) și (3) și ale art. 167 alin. (1) și (3) din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 48 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
art. 58 alin. (1) și (3) și ale art. 167 alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.710/2015 DECIZIA nr. 710 din 27 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 raportat la art. 194-197 din Codul de procedură civilă
art. 200 raportat la art. 194-197
  D.C.C. nr.701/2015 DECIZIA nr. 701 din 27 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 519 din Codul de procedură civilă
art. 519
  D.C.C. nr.704/2015 DECIZIA nr. 704 din 27 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 84 alin. (2) și (3) și art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă
art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 84 alin. (2) și (3) și art. 486 alin. (3)
  D.C.C. nr.698/2015 DECIZIA nr. 698 din 27 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 151 alin. (4) raportate la prevederile art. 82 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 151 alin. (4) raportate la prevederile art. 82 alin. (1)
  D.C.C. nr.757/2015 DECIZIA nr. 757 din 5 noiembrie 2015 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 200 alin. (4) și (5) din Codul de procedură civilă
art. 200 alin. (4) și (5)
  D.C.C. nr.764/2015 DECIZIA nr. 764 din 5 noiembrie 2015 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 139 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum și a dispozițiilor art. 12, art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) și art. 191 din Codul de procedură civilă
art. 12, art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) și art. 191
  D.C.C. nr.795/2015 DECIZIA nr. 795 din 17 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 163 alin. (3)-(5), (8)-(12) și art. 164 din Codul de procedură civilă
163 alin. (3)-(5), (8)-(12) și art. 164
  D.C.C. nr.807/2015 DECIZIA nr. 807 din 24 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (2) teza finală din Codul de procedură civilă
art. 78 alin. (2) teza finală
  D.C.C. nr.839/2015 DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 493 alin. (5)-(7) din Codul de procedură civilă
- art. 493 alin. (6) și (7)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.839/2015 DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 493 alin. (5)-(7) din Codul de procedură civilă
- art. 493 alin. (5) (sintagma ”sau că recursul este vădit nefondat”)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.866/2015 DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 și alin. (2) din Codul de procedură civilă
- art. 509 alin. (2)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.866/2015 DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 și alin. (2) din Codul de procedură civilă
- art. 509 alin. (1) (sintagma „pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul” este neconstituțională cu referire la motivul de revizuire prevăzut la pct. 11 din cuprinsul acestora)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.860/2015 DECIZIA nr. 860 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 204 alin. (1) din Codul de procedură civilă
- art. 204 alin. (1)
  D.C.C. nr.895/2015 DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 641 și art. 666 din Codul de procedură civilă
- art. 641
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.895/2015 DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 641 și art. 666 din Codul de procedură civilă
- art. 666
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.890/2015 DECIZIA nr. 890 din 17 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 665 alin. (6) din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării acestora prin art. I pct. 29 din Legea nr. 138/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- art. 665 alin. (6) în redactarea anterioară modificării acestora prin art. I pct. 29 din Legea nr. 138/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
  D.C.C. nr.7/2016 DECIZIA nr. 7 din 14 ianuarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă
art. 503 alin. (3)
  D.C.C. nr.5/2016 DECIZIA nr. 5 din 14 ianuarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă
art. 167 alin. (3)
  D.C.C. nr.2/2016 DECIZIA nr. 2 din 14 ianuarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 719 alin. (2)
  D.C.C. nr.3/2016 DECIZIA nr. 3 din 14 ianuarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.000 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 1.000 alin. (1)
  D.C.C. nr.8/2016 DECIZIA nr. 8 din 14 ianuarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 113 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă
art. 113 alin. (1) pct. 8
  D.C.C. nr.26/2016 DECIZIA nr. 26 din 20 ianuarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 480 alin. (3) din Codul de procedură civilă
- art. 480 alin. (3)
  D.C.C. nr.27/2016 DECIZIA nr. 27 din 20 ianuarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.043 alin. (1) din Codul de procedură civilă
- art. 1043 alin. (1)
  D.C.C. nr.77/2016 DECIZIA nr. 77 din 23 februarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 83 alin. (1) teza a doua și alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 83 alin. (1) teza a doua și alin. (2)
  D.C.C. nr.98/2016 DECIZIA nr. 98 din 25 februarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 prin raportare la art. 194-197 din Codul de procedură civilă
art. 200 prin raportare la art. 194-197
  D.C.C. nr.101/2016 DECIZIA nr. 101 din 25 februarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.026-1.033 din Codul de procedură civilă
art. 1.026-1.033
  D.C.C. nr.103/2016 DECIZIA nr. 103 din 25 februarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 980-996 din Codul de procedură civilă
art. 980-996
  D.C.C. nr.109/2016 DECIZIA nr. 109 din 3 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 84 alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 84 alin. (2)
  D.C.C. nr.123/2016 DECIZIA nr. 123 din 3 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 837 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 837 alin. (1)
  D.C.C. nr.111/2016 DECIZIA nr. 111 din 3 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (2) și art. 83 din Codul de procedură civilă
art. 13 alin. (2) și art. 83
  D.C.C. nr.142/2016 DECIZIA nr. 142 din 10 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 191 alin. (4) din Codul de procedură civilă
art. 191 alin. (4)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.169/2016 DECIZIA nr. 169 din 24 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 142 alin. (1) teza întâi și art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă
- art. 142 alin. (1) teza întâi și art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă sunt constituționale în măsura în care motivul de bănuială legitimă nu se raportează la calitatea de parte a curții de apel în raza căreia funcționează instanța învestită cu judecarea litigiului
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.170/2016 DECIZIA nr. 170 din 24 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 139 alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 139 alin. (2)
  D.C.C. nr.159/2016 DECIZIA nr. 159 din 24 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă
art. 503 alin. (3)
  D.C.C. nr.164/2016 DECIZIA nr. 164 din 24 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 și ale art. 509 alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 509 alin. (1) pct. 11 și ale art. 509 alin. (2)
  D.C.C. nr.192/2016 DECIZIA nr. 192 din 7 aprilie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 84 alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 84 alin. (2)
  D.C.C. nr.230/2016 DECIZIA nr. 230 din 19 aprilie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 194 lit. c) teza întâi din Codul de procedură civilă
art. 194 lit. c) teza întâi
  D.C.C. nr.264/2016 DECIZIA nr. 264 din 10 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său și, în special, cele ale art. 45 alin. (1) lit. d) teza întâi și alin. (2) din aceasta, precum și cele ale art. 200 alin! (3) și (4) din Codul de procedură civilă
art. 200 alin. (3) și (4)
  D.C.C. nr.266/2016 DECIZIA nr. 266 din 10 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 444 alin. (1) teza finală din Codul de procedură civilă
art. 444 alin. (1) teza finală
  D.C.C. nr.267/2016 DECIZIA nr. 267 din 10 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 442 din Codul de procedură civilă
art. 442
  D.C.C. nr.265/2016 DECIZIA nr. 265 din 10 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 666 alin. (2) din Codul de procedură civilă în redactarea anterioară modificării prin Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe
- art. 666 alin. (2) în redactarea anterioară modificării prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2016
  D.C.C. nr.294/2016 DECIZIA nr. 294 din 11 mai 2016 referitoare la excepția de necconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.096 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură civilă
art. 1.096 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.305/2016 nr. 305 din 12 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 922 din Codul de procedură civilă
art. 922
  D.C.C. nr.299/2016 DECIZIA nr. 299 din 12 mai 2016 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 910-914 din Codul de procedură civilă
art. 910-914
  D.C.C. nr.306/2016 DECIZIA nr. 306 din 12 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 din Codul de procedură civilă
art. 200
  D.C.C. nr.339/2016 DECIZIA nr. 339 din 24 mai 2016 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 509 alin. (1) pct. 8 și ale art. 517 alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 509 alin. (1) pct. 8 și ale art. 517 alin. (2)
  D.C.C. nr.365/2016 DECIZIA nr. 365 din 2 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 666 din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe
- art. 666 în redactarea anterioară modificării prin O.U.G. nr. 1/2016
  D.C.C. nr.366/2016 DECIZIA nr. 366 din 2 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 519 din Codul de procedură civilă
art. 519
  D.C.C. nr.408/2016 DECIZIA nr. 408 din 16 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 850 alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 850 alin. (2)
  D.C.C. nr.415/2016 DECIZIA nr. 415 din 16 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă
art. 503 alin. (3)
  D.C.C. nr.410/2016 DECIZIA nr. 410 din 16 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă
art. 132 alin. (3)
  D.C.C. nr.416/2016 DECIZIA nr. 416 din 16 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 697 alin. (1)
  D.C.C. nr.463/2016 DECIZIA nr. 463 din 28 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 453 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 453 alin. (1)
  D.C.C. nr.495/2016 DECIZIA nr. 495 din 30 iunie 2016 referitoare la excepția de necconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 25 alin. (1)
  D.C.C. nr.480/2016 DECIZIA nr. 480 din 30 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (2) teza finală și alin. (3) teza finală din Codul de procedură civilă
art. 78 alin. (2) teza finală și alin. (3) teza finală
  D.C.C. nr.478/2016 DECIZIA nr. 478 din 30 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 666 din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe
- art. 666 din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe
  D.C.C. nr.492/2016 DECIZIA nr. 492 din 30 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 alin. (4) din Codul de procedură civilă
art. 58 alin. (4)
  D.C.C. nr.488/2016 DECIZIA nr. 488 din 30 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.042 și art. 1.043 din Codul de procedură civilă
art. 1.042 și art. 1.043
  D.C.C. nr.528/2016 DECIZIA nr. 528 din 5 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 201 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 201 alin. (1)
  D.C.C. nr.524/2016 DECIZIA nr. 524 din 5 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă
art. 511 alin. (1) pct. 8
  D.C.C. nr.522/2016 DECIZIA nr. 522 din 5 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 202 alin. (3) teza a doua și a treia din Codul de procedură civilă
art. 202 alin. (3)teza a doua și a treia
  D.C.C. nr.550/2016 DECIZIA nr. 550 din 12 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 204 din Codul de procedură civilă
art. 204
  D.C.C. nr.552/2016 DECIZIA nr. 552 din 12 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 258 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 258 alin. (1)
  D.C.C. nr.585/2016 DECIZIA nr. 585 din 13 septembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă
art. 509 alin. (1) pct. 11
  D.C.C. nr.597/2016 DECIZIA nr. 597 din 20 septembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 444 alin. (1) teza finală diri Codul de procedură civilă
art. 444 alin. (1) teza finală
  D.C.C. nr.608/2016 DECIZIA nr. 608 din 22 septembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă
art. 503 alin. (3)
  D.C.C. nr.605/2016 DECIZIA nr. 605 din 22 septembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 182 alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 182 alin. (2)
  D.C.C. nr.606/2016 DECIZIA nr. 606 din 22 septembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 427 alin. (1) și art. 511 alin. (4) din Codul de procedură civilă
art. 427 alin. (1) și art. 511 alin. (4)
  D.C.C. nr.604/2016 DECIZIA nr. 604 din 22 septembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 769 alin. (9) ultima teză din Codul de procedură civilă
art. 769 alin. (9) ultima teză
  D.C.C. nr.615/2016 DECIZIA nr. 615 din 4 octombrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 143 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă
art. 143 alin. (1) teza întâi
  D.C.C. nr.618/2016 DECIZIA nr. 618 din 11 octombrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (9) și art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, precum și art. 1.202 din Codul civil din 1864 și art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 328 alin. (2)
  D.C.C. nr.633/2016 DECIZIA nr. 633 din 27 octombrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 488 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 488 alin. (1)
  D.C.C. nr.627/2016 DECIZIA nr. 627 din 27 octombrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 713 alin. (4) din Codul de procedură civilă
art. 713 alin. (4)
  D.C.C. nr.628/2016 DECIZIA nr. 628 din 27 octombrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 787 alin. (5) din Codul de procedură civilă
art. 787 alin. (5)
  D.C.C. nr.636/2016 DECIZIA nr. 636 din 27 octombrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 150 alin. (4) teza întâi din Codul de procedură civilă
art. 150 alin. (4) teza întâi
  D.C.C. nr.631/2016 DECIZIA nr. 631 din 27 octombrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitatea prevederilor art. 191 alin. (4) din Codul de procedură civilă
art. 191 alin. (4)
  D.C.C. nr.644/2016 DECIZIA nr. 644 din 1 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 416 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 416 alin. (1)
  D.C.C. nr.713/2016 DECIZIA nr. 713 din 6 decembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 130 alin. (2), art. 178 alin. (1} și art. 247 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 130 alin. (2), art. 178 alin. (1} și art. 247 alin. (1)
  D.C.C. nr.780/2016 DECIZIA nr. 780 din 15 decembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (9) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 21 și art. 24 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și ale art. 97 pct. 1 și art. 483 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 97 pct. 1 și art. 483 alin. (1)
  D.C.C. nr.782/2016 DECIZIA nr. 782 din 15 decembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 313 alin. (3) din Codul de procedură civilă
art. 313 alin. (3)
  D.C.C. nr.20/2017 DECIZIA nr. 20 din 17 ianuarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 641 alin. (2) din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării acestora prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe
- art. 641 alin. (2)în redactarea anterioară modificării prin O.U.G. nr. 1/2016
  D.C.C. nr.45/2017 DECIZIA nr. 45 din 31 ianuarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 478 alin. (2) și (3) din Codul de procedură civilă și ale art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 478 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.40/2017 DECIZIA nr. 40 din 31 ianuarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 356 din Codul de procedură civilă
art. 356
  D.C.C. nr.41/2017 DECIZIA nr. 41 din 31 ianuarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 457 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 457 alin. (1)
  D.C.C. nr.46/2017 DECIZIA nr. 46 din 31 ianuarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 144 alin. (2) din Codul de procedură civilă și ale art. 26 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
art. 144 alin. (2)
  D.C.C. nr.38/2017 DECIZIA nr. 38 din 31 ianuarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 51 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 51 alin. (1)
  D.C.C. nr.43/2017 DECIZIA nr. 43 din 31 ianuarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 197 din Codul de procedură civilă
art. 197
  D.C.C. nr.66/2017 DECIZIA nr. 66 din 16 februarie 2017 referitoare la excepția de necconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) și (9) și art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, precum și ale art. 1.202 din Codul civil din 1864 și ale art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă
- art. 328 alin. (2)
  D.C.C. nr.87/2017 DECIZIA nr. 87 din 28 februarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 660 alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 660 alin. (2)
  D.C.C. nr.98/2017 DECIZIA nr. 98 din 7 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 142 alin. (1) teza întâi și art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă
art. 142 alin. (1) teza întâi și art. 145 alin. (1) teza întâi
  D.C.C. nr.99/2017 DECIZIA nr. 99 din 7 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 144 alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 144 alin. (2)
  D.C.C. nr.100/2017 DECIZIA nr. 100 din 7 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 613 alin. (4) din Codul de procedură civilă
art. 613 alin. (4)
  D.C.C. nr.115/2017 DECIZIA nr. 115 din 9 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 715 din Codul de procedură civilă
art. 715
  D.C.C. nr.165/2017 DECIZIA nr. 165 din 16 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 200 din Codul de procedură civilă
art. 200
  D.C.C. nr.163/2017 DECIZIA nr. 163 din 16 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă
art. 509 alin. (1) pct. 11
  D.C.C. nr.167/2017 DECIZIA nr. 167 din 16 martie 2017 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 200 prin raportare la art. 194-197 din Codul de procedură civilă
art. 200 prin raportare la art. 194-197
  D.C.C. nr.164/2017 DECIZIA nr. 164 din 16 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 din Codul de procedură civilă și art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
art. 200
  D.C.C. nr.166/2017 DECIZIA nr. 166 din 16 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 49 alin. (2)
  D.C.C. nr.201/2017 DECIZIA nr. 201 din 30 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XVIII alin. (2) teza a cincea din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă și ale art. 483 alin. (2) și art. 493 din Codul de procedură civilă
- art. 483 alin. (2)
  D.C.C. nr.215/2017 DECIZIA nr. 215 din 4 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 alin. (5) din Codul de procedură civilă
art. 200 alin. (5)
  D.C.C. nr.212/2017 DECIZIA nr. 212 din 4 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă
art. 503 alin. (3)
  D.C.C. nr.246/2017 DECIZIA nr. 246 din 25 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă
- art. 84 alin. (1)
  D.C.C. nr.261/2017 DECIZIA nr. 261 din 27 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă, cu privire la sintagma "numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desființarea lui"
art. 713 alin. (2)
  D.C.C. nr.272/2017 DECIZIA nr. 272 din 27 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 906 alin. (2), (3) și (4) din Codul de procedură civilă
art. 906 alin. (2), (3) și (4)
  D.C.C. nr.258/2017 DECIZIA nr. 258 din 27 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 252 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură civilă, precum și a prevederilor art. 22 alin. (7) și (8) teza întâi sub aspectul sintagmei "precum și în situații temeinic justificate, menționate în actele administrative emise în acest scop" din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
- art. 252 alin. (2) teza întâi
  D.C.C. nr.292/2017 DECIZIA nr. 292 din 4 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (5) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, ale art. 483 alin. (2) teza finală din Codul de procedură civilă, precum si ale art. XVIII alin. (2) teza finală din Legea nr. 2/^013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. 483 alin. (2) teza finală
  D.C.C. nr.284/2017 DECIZIA nr. 284 din 4 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 alin. (3) și (4) din Codul de procedură civilă
art. 200 alin. (3) și (4)
  D.C.C. nr.278/2017 DECIZIA nr. 278 din 4 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 493 din Codul de procedură civilă
art. 493
  D.C.C. nr.318/2017 DECIZIA nr. 318 din 9 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură penală și art. 411 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă
art. 411 alin. (1) pct. 2
  D.C.C. nr.320/2017 DECIZIA nr. 320 din 9 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură penală și art. 431 alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 431 alin. (2)
  D.C.C. nr.355/2017 DECIZIA nr. 355 din 11 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 718 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 483 alin. (2) ultima teză din Codul de procedură civilă
art. 718 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 483 alin. (2) ultima teză
  D.C.C. nr.364/2017 DECIZIA nr. 364 din 30 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 131, art. 132 și art. 713 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 131, art. 132 și art. 713 alin. (1)
  D.C.C. nr.361/2017 DECIZIA nr. 361 din 30 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 83 alin. (1) teza a doua și alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 83 alin. (1) teza a doua și alin. (2)
  D.C.C. nr.374/2017 DECIZIA nr. 374 din 30 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 191 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 191 alin. (1)
  D.C.C. nr.375/2017 DECIZIA nr. 375 din 30 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 54 alin. (1) ultima teză, art. 55 și ale art. 110-115 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum și a dispozițiilor art. 395 alin. (1) și (2), art. 398 alin. (1) și (2), art. 401 și ale art. 426 alin. (1)-(3) din Codul de procedură civilă
art. 395 alin. (1) și (2), art. 398 alin. (1) și (2), art. 401 și ale art. 426 alin. (1)-(3)
  D.C.C. nr.370/2017 DECIZIA nr. 370 din 30 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedură civilă în interpretarea dată prin Decizia nr. 19 din 5 octombrie 2015, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii
- art. 1.050—1.053, în interpretarea dată prin Decizia nr. 19 din 5 octombrie 2015, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul competent să judece recursul în interesul legii
  D.C.C. nr.380/2017 DECIZIA nr. 380 din 6 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 906 alin. (4) din Codul de procedură civilă
art. 906 alin. (4)
  D.C.C. nr.378/2017 DECIZIA nr. 378 din 6 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 252 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură civilă, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, precum și a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România și a Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, în ansamblul lor
- art. 252 alin. (2) teza întâi
  D.C.C. nr.492/2017 DECIZIA nr. 492 din 27 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.043 alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 1.043 alin. (2)
  D.C.C. nr.464/2017 DECIZIA nr. 464 din 27 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 182 alin. (2) din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.471/2017 DECIZIA nr. 471 din 27 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 451 alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 451 alin. (2)
  D.C.C. nr.467/2017 DECIZIA nr. 467 din 27 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.043 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 1.043 alin. (1)
  D.C.C. nr.469/2017 DECIZIA nr. 469 din 27 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă
art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a)
  D.C.C. nr.474/2017 DECIZIA nr. 474 din 27 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 132 alin. (4) din Codul de procedură civilă
art. 132 alin. (4)
  D.C.C. nr.490/2017 DECIZIA nr. 490 din 27 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.034-1.049 din Codul de procedură civilă
art. 1.034-1.049
  D.C.C. nr.491/2017 DECIZIA nr. 491 din 27 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă
art. 132 alin. (3)
  D.C.C. nr.489/2017 DECIZIA nr. 489 din 27 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 54 alin. (1) ultima teză, art. 55 și ale art. 110-115 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum și a dispozițiilor art. 395 alin. (1) și (2), art. 398 alin. (1) și (2), art. 401 și ale art. 426 alin. (1)-(3) din Codul de procedură civilă
- art. 395 alin. (1) și (2), art. 398 alin. (1) și (2), art. 401 și art. 426 alin. (1) și (2), art. 401 și ale art. 426 alin. (1)-(3)
  D.C.C. nr.470/2017 DECIZIA nr. 470 din 27 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 194 lit. e) tezele a treia și a patra și ale art. 355 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 194 lit. e) tezele a treia și a patra și ale art. 355 alin. (1)
  D.C.C. nr.512/2017 DECIZIA nr. 512 din 4 iulie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 468 alin. (3) din Codul de procedură civilă
art. 468 alin. (3)
  D.C.C. nr.525/2017 DECIZIA nr. 525 din 11 iulie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 906 din Codul de procedură civilă
art. 906
  D.C.C. nr.564/2017 DECIZIA nr. 564 din 19 septembrie 2017 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 355 din Codul de procedură civilă
art. 355
  D.C.C. nr.586/2017 DECIZIA nr. 586 din 21 septembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a sintagmei "la care se atașează dovada de primire/procesul-verbai și înștiințarea prevăzute la art. 163" cuprinsă în art. 154 alin. (4) din Codul de procedură civilă, precum și a prevederilor art. 163 alin. (3) teza întâi și alin. (6) coroborate cu sintagma "indiferent dacă partea a primit sau nu citația ori alt act de procedură personal" cuprinsă în art. 165 pct. 1 din Codul de procedură civilă
- sintagma „la care se atașează dovada de primire/procesul-verbal și înștiințarea prevăzute la art. 163" cuprinsă în art. 154 alin. (4) ; - art. 163 alin. (3) teza întâi și alin. (6) coroborat cu sintagma „indiferent dacă partea a primit sau nu citația ori alt act de procedură personal” cuprinsă în art. 165 pct. 1
  D.C.C. nr.583/2017 DECIZIA nr. 583 din 21 septembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 493 alin. (6) din Codul de procedură civilă
art. 493 alin. (6)
  D.C.C. nr.573/2017 DECIZIA nr. 573 din 21 septembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 717 alin. (1) teza finală din Codul de procedură civilă
art. 717 alin. (1) teza finală
  D.C.C. nr.572/2017 DECIZIA nr. 572 din 21 septembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 644 alin. (1) și art. 645 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 644 alin. (1) și art. 645 alin. (1)
  D.C.C. nr.596/2017 DECIZIA nr. 596 din 26 septembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă și ale art. 519 din Codul de procedură civilă
art. 519
  D.C.C. nr.646/2017 DECIZIA nr. 646 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă
art. 503 alin. (3)
  D.C.C. nr.624/2017 DECIZIA nr. 624 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) lit. f) și art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru și ale art. 83 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă
art. 83 alin. (1) teza a doua
  D.C.C. nr.660/2017 DECIZIA nr. 660 din 24 octombrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă în interpretarea dată prin Decizia nr. 9 din 4 aprilie 2016 pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
- art. 84 alin. (1), în interpretarea dată prin Decizia nr. 9 din 4 aprilie 2016 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
  D.C.C. nr.673/2017 DECIZIA nr. 673 din 31 octombrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (2) pct. 2 și alin. (3) din Codul de procedură civilă
art. 503 alin. (2) pct. 2 și alin. (3)
  D.C.C. nr.674/2017 DECIZIA nr. 674 din 31 octombrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă
art. 503 alin. (3)
  D.C.C. nr.672/2017 DECIZIA nr. 672 din 31 octombrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (2) pct. 2 și art. 1.010 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 503 alin. (2) pct. 2 și art. 1.010 alin. (1)
  D.C.C. nr.706/2017 DECIZIA nr. 706 din 9 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 666 din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe
- art. 666
  D.C.C. nr.709/2017 DECIZIA nr. 709 din 9 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 104 alin. (1) și art. 194 lit. c) din Codul de procedură civilă
rt. 104 alin. (1) și art. 194 lit. c)
  D.C.C. nr.707/2017 DECIZIA nr. 707 din 9 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 și art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 24 și art. 25 alin. (1)
  D.C.C. nr.712/2017 DECIZIA nr. 712 din 9 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 78 alin. (2)
  D.C.C. nr.710/2017 DECIZIA nr. 710 din 9 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 913 din Codul de procedură civilă
art. 913
  D.C.C. nr.704/2017 DECIZIA nr. 704 din 9 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 697 alin. (1)
  D.C.C. nr.708/2017 DECIZIA nr. 708 din 9 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 813-863 din Codul de procedură civilă
art. 813-863
  D.C.C. nr.702/2017 DECIZIA nr. 702 din 9 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 364 și art. 712 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 364 și art. 712 alin. (1)
  D.C.C. nr.705/2017 DECIZIA nr. 705 din 9 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, ale art. 14 și art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum și ale art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă
art. 493 alin. (5)
  D.C.C. nr.742/2017 DECIZIA nr. 742 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă și art. 33 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
art. 200 alin. (3)
  D.C.C. nr.736/2017 DECIZIA nr. 736 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 938 alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 938 alin. (2)
  D.C.C. nr.738/2017 DECIZIA nr. 738 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 315 alin. (1) pct. 1 și alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 315 alin. (1) pct. 1 și alin. (2)
  D.C.C. nr.739/2017 DECIZIA nr. 739 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă
art. 53 alin. (1) teza a doua
  D.C.C. nr.741/2017 DECIZIA nr. 741 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 421 alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 421 alin. (2)
  D.C.C. nr.778/2017 DECIZIA nr. 778 din 28 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 488, art. 490 alin. (1), art. 493 și art. 497 din Codul de procedură civilă
art. 488, art. 490 alin. (1), art. 493 și art. 497
  D.C.C. nr.836/2017 DECIZIA nr. 836 din 14 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 44 alin. (2) din Codul de procedură civilă și ale art. 251 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 44 alin. (2)
  D.C.C. nr.838/2017 DECIZIA nr. 838 din 14 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (2) și (3) din Codul de procedură civilă și ale art. 283 și art. 285 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
rt. 503 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.8/2018 DECIZIA nr. 8 din 18 ianuarie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 188 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 188 alin. (1)
  D.C.C. nr.9/2018 DECIZIA nr. 9 din 18 ianuarie 2018 referitoare la excepția de necconstituționalitate a dispozițiilor art. 414 alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 414 alin. (2)
  D.C.C. nr.16/2018 DECIZIA nr. 16 din 18 ianuarie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 182 alin. (2) și art. 183 din Codul de procedură civilă
art. 182 alin. (2) și art. 183
  D.C.C. nr.50/2018 DECIZIA nr. 50 din 1 februarie 2018 referitoare la excepția de neconstituțbnalitate a dispozițiilor art. 23 alin. (2) și ale art. 187 alin.(1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă
art. 23 alin. (2) și ale art. 187 alin.(1) pct. 1 lit. a)
  D.C.C. nr.58/2018 DECIZIA nr. 58 din 13 februarie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă
art. 503 alin. (3)
  D.C.C. nr.56/2018 DECIZIA nr. 56 din 13 februarie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă
art. 517 alin. (4)
  D.C.C. nr.57/2018 DECIZIA nr. 57 din 13 februarie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (2) pct. 3 și alin. (3) din Codul de procedură civilă
art. 503 alin. (2) pct. 3 și alin. (3)
  D.C.C. nr.55/2018 DECIZIA nr. 55 din 13 februarie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 din Codul de procedură civilă
art. 200
  D.C.C. nr.89/2018 DECIZIA nr. 89 din 27 februarie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 84 alin. (1)
  D.C.C. nr.85/2018 DECIZIA nr. 85 din 27 februarie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 471 alin. (1) teza finală din Codul de procedură civilă
art. 471 alin. (1) teza finală
  D.C.C. nr.83/2018 DECIZIA nr. 83 din 27 februarie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 43 alin. (2), art. 53 alin. (2), art. 486 alin. (1) și art. 489 din Codul de procedură civilă
art. 43 alin. (2), art. 53 alin. (2), art. 486 alin. (1) și art. 489
  D.C.C. nr.82/2018 DECIZIA nr. 82 din 27 februarie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 și art. 53 din Codul de procedură civilă
art. 49 și art. 53
  D.C.C. nr.84/2018 DECIZIA nr. 84 din 27 februarie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 51 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 51 alin. (1)
  D.C.C. nr.81/2018 DECIZIA nr. 81 din 27 februarie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 47 alin. (1)
  D.C.C. nr.80/2018 DECIZIA nr. 80 din 27 februarie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 490 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 490 alin. (1)
  D.C.C. nr.138/2018 DECIZIA nr. 138 din 20 martie 2018 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 53 alin. (1) teza a doua și alin. (3) teza a doua din Codul de procedură civilă
- art. 53 alin. (1) teza a doua si alin. (3) teza a doua
  D.C.C. nr.165/2018 DECIZIA nr. 165 din 27 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și ale art. 451 alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 451 alin. (2)
  D.C.C. nr.142/2018 DECIZIA nr. 142 din 27 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 442 alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 442 alin. (2)
  D.C.C. nr.171/2018 DECIZIA nr. 171 din 29 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 209 alin. (4) din Codul de procedură civilă
- art. 209 alin. (4)
  D.C.C. nr.169/2018 DECIZIA nr. 169 din 29 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său și, în special, a celor ale art. 10 din aceeași ordonanță de urgență
- art. 697 alin. (1)
  D.C.C. nr.191/2018 DECIZIA nr. 191 din 29 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 316 și art. 330 din Codul de procedură civilă
- art. 316 și art. 330
  D.C.C. nr.192/2018 DECIZIA nr. 192 din 3 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 191 alin. (1} și (4) din Codul de procedură civilă
art. 191 alin. (1} și (4)
  D.C.C. nr.193/2018 DECIZIA nr. 193 din 3 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 din Codul de procedură civilă
- art. 200
  D.C.C. nr.208/2018 DECIZIA nr. 208 din 17 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 din Legea- cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și art. 193 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 193 alin. (1)
  D.C.C. nr.233/2018 DECIZIA nr. 233 din 19 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 488, art. 490 alin. (1), art. 493 și art. 497 din Codul de procedură civilă
art. 488, art. 490 alin. (1), art. 493 și art. 497
  D.C.C. nr.234/2018 DECIZIA nr. 234 din 19 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 231 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă
- art. 231 alin. (1) teza a doua
  D.C.C. nr.235/2018 DECIZIA nr. 235 din 19 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă
- art. 697 alin. (1)
  D.C.C. nr.231/2018 DECIZIA nr. 231 din 19 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 362 alin. (2) din Codul de procedură civilă
- art. 362 alin. (2)
  D.C.C. nr.236/2018 DECIZIA nr. 236 din 19 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 140-142 din Codul de procedură civilă
- art. 140—142
  D.C.C. nr.253/2018 DECIZIA nr. 253 din 24 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 307 și art. 416 din Codul de procedură civilă
- art. 307 și art. 416
  D.C.C. nr.257/2018 DECIZIA nr. 257 din 24 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă
- art. 84 alin. (1)
  D.C.C. nr.258/2018 DECIZIA nr. 258 din 24 aprilie 2018 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă
- art. 511 alin. (1) pct. 8
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.290/2018 DECIZIA nr. 290 din 26 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 127 alin. (1) și (2) din Codul de procedură civila
- sintagma „de competența instanței la care își desfășoară activitatea” din cuprinsul art. 127 alin. (1), precum și sintagma „care își desfășoară activitatea la instanța competentă să judece cauza” din cuprinsul art. 127 alin. (2) ; - dispozițiile art. 127 alin. (1) și alin. (2) sunt constituționale în măsura în care privesc și instanța de judecată în calitate de parte reclamantă / pârâtă
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.278/2018 DECIZIA nr. 278 din 26 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 364 din Codul de procedură civilă
- art. 364
  D.C.C. nr.289/2018 DECIZIA nr. 289 din 26 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 90 și art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblul său
- art. 90 și art. 719 alin. (2)
  D.C.C. nr.284/2018 DECIZIA nr. 284 din 26 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 90 din Codul de procedură civilă
- art. 90
  D.C.C. nr.291/2018 DECIZIA nr. 291 din 26 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 143 alin. (1) în ceea ce privește sintagma "cu darea unei cauțiuni în cuantum de 1.000lei" din Codul de procedură civilă și ale art. 9 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
- art. 143 alin. (1) în ceea ce privește sintagma „cu darea unei cauțiuni în cuantum de 1.000 lei”
  D.C.C. nr.280/2018 DECIZIA nr. 280 din 26 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 472 alin. (1) din Codul de procedură civilă
- art. 472 alin. (1) (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.303/2018 DECIZIA nr. 303 din 8 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei "la care se atașează dovada de primire/procesul-verbal și înștiințarea prevăzute la art. 163", cuprinsă în art. 154 alin. (4), precum și a sintagmei "dispozițiile art. 200 nefiind aplicabile în acest caz", cuprinsă în art. 717 alin. (1) teza finală din Codul de procedură civilă
- sintagma „la care se atașează dovada de primire/procesul-verbal și înștiințarea prevăzute la art. 163” cuprinsă în art. 154 alin. (4), precum și sintagma „dispozițiile art. 200 nefiind aplicabile în acest caz” cuprinsă în art.717 alin. (1) teza finală din Codul de procedură civilă sunt constituționale
  D.C.C. nr.320/2018 DECIZIA nr. 320 din 10 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 641 alin. (4) și (5) din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe
- art. 641 alin. (4) și (5) din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe
  D.C.C. nr.322/2018 DECIZIA nr. 322 din 10 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 506 din Codul de procedură civilă
art. 506
  D.C.C. nr.323/2018 DECIZIA nr. 323 din 10 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 430 alin. (1} și (2) din Codul de procedură civilă
art. 430 alin. (1} și (2)
  D.C.C. nr.326/2018 DECIZIA nr. 326 din 10 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 906 alin. (2)-(4) din Codul de procedură civila
art. 906 alin. (2)-(4)
  D.C.C. nr.325/2018 DECIZIA nr. 325 din 10 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 719 alin. (7) din Codul de procedură civilă
- art. 719 alin. (7)
  D.C.C. nr.346/2018 DECIZIA nr. 346 din 22 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 723 alin. (1) și art. 724 alin. (3) din Codul de procedură civilă
- art. 723 alin. (1) și art. 724 alin. (3)
  D.C.C. nr.343/2018 DECIZIA nr. 343 din 22 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 și art. 25 prin raportare la art. 519 din Codul de procedură civilă
- art. 24 și art. 25 prin raportare la art. 519
  D.C.C. nr.347/2018 DECIZIA nr. 347 din 22 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 107 alin. (1) și art. 117 alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 107 alin. (1) și art. 117 alin. (2)
  D.C.C. nr.337/2018 DECIZIA nr. 337 din 22 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedură civilă în interpretarea dată prin Decizia nr. 19 din 5 octombrie 2015, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii
- art. 1.050—1.053, în interpretarea dată prin Decizia nr. 19 din 5 octombrie 2015, pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție — Completul competent să judece recursul în interesul legii
  D.C.C. nr.381/2018 DECIZIA nr. 381 din 31 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 51 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii și ale art. 97 pct. 1 și 4 din Codul de procedură civilă
- art. 97 pct. 1 și 4
  D.C.C. nr.365/2018 DECIZIA nr. 365 din 31 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 913 alin. (5) din Codul de procedură civilă
- art. 913 alin. (5)
  D.C.C. nr.362/2018 DECIZIA nr. 362 din 31 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 719 alin. (7) din Codul de procedură civilă
- art. 719 alin. (7)
  D.C.C. nr.367/2018 DECIZIA nr. 367 din 31 mai 2018 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 413 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 413 alin. (1) pct. 1
  D.C.C. nr.368/2018 DECIZIA nr. 368 din 31 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 713 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 138/2014
- art. 713 alin. (1) în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 138/2014
  D.C.C. nr.394/2018 DECIZIA nr. 394 din 7 iunie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 231 alin. (5) din Codul de procedură civilă
- art. 231 alin. (5)
  D.C.C. nr.458/2018 DECIZIA nr. 458 din 5 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă
- art. 511 alin. (1) pct. 8
  D.C.C. nr.494/2018 DECIZIA nr. 494 din 17 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 99 lit. h) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și ale art. 488, art. 493, art. 497 și art. 498 din Codul de procedură civilă
- art. 488, art. 493, art, 497 și art. 498
  D.C.C. nr.516/2018 DECIZIA nr. 516 din 17 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 140 din Codul de procedură civilă
- art. 140 (respinge ca inadmisibilă) .
  D.C.C. nr.509/2018 DECIZIA nr. 509 din 17 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 480 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură civilă
- art. 480 alin. (3) teza a doua (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.540/2018 DECIZIA nr. 540 din 18 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 449 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă
- art. 449 alin. (1) teza întâi
  D.C.C. nr.556/2018 DECIZIA nr. 556 din 18 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 alin. (1) din Codul de procedură civilă
- art. 158 alin. (1)
  D.C.C. nr.558/2018 DECIZIA nr. 558 din 18 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 204 alin. (1) și (3) din Codul de procedură civilă
- art. 204 alin. (1) si (3) (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.606/2018 DECIZIA nr. 606 din 27 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 509 alin. (1) pct. 5 raportat la art. 460 alin. (2) din Codul de procedură civilă
- art. 509 alin. (1) pct. 5 raportat la art. 460 alin. (2) (respinge ca inadmisibilă) .
  D.C.C. nr.624/2018 DECIZIA nr. 624 din 9 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 906 alin. (2)-(4) din Codul de procedură civilă
- art. 906 alin. (2) - (4) (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.630/2018 DECIZIA nr. 630 din 9 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 906 alin. (3) coroborat cu art. 906 alin. (2) din Codul de procedură civilă
- art. 906 alin. (3) coroborat cu art. 906 alin. (2) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.642/2018 DECIZIA nr. 642 din 16 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 918 alin. (1), art. 921 alin. (1) și art. 922 din Codul de procedură civilă
- art. 918 alin. (1), art. 921 alin. (1) și art. 922 (respinge ca inadmisibilă) .
  D.C.C. nr.643/2018 DECIZIA nr. 643 din 16 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 906 alin. (2)-(4) din Codul de procedură civilă
- art. 906 alin. (2) - (4) (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.672/2018 DECIZIA nr. 672 din 6 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 415 din Codul de procedură civilă
- art. 415 (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.680/2018 DECIZIA nr. 680 din 6 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei "și contul bancar" din cuprinsul art. 194 lit. a), precum și a dispozițiilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă
- art. 194 lit. a), precum și dispozițiile art. 200 alin. (3), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.690/2018 DECIZIA nr. 690 din 8 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 412 alin. (1) pct. 6 și ale art. 413 alin. (1) pct. 3 și alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și ale art. 75 alin. (1) și ale art. 262 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
- dispozițiile art. 412 alin. (1) pct. 6 și ale art. 413 alin. (1) pot. 3 și alin. (2) (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.700/2018 DECIZIA nr. 700 din 15 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, ale ordonanței de urgență în ansamblul său, ale art. 483 alin. (1) din Codul de procedură civilă, precum și ale art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. 483 alin. (1) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.733/2018 DECIZIA nr. 733 din 20 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și a celor ale art. 483 alin. (2) teza a doua din Codul de procedură civilă
- art. 483 alin. (2) (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.760/2018 DECIZIA nr. 760 din 22 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 451 alin. (2) din Codul de procedură civilă
- art. 451 alin. (2) (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.743/2018 DECIZIA nr. 743 din 22 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă
- art. 511 alin. (1) pct. 8 (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.749/2018 DECIZIA nr. 749 din 22 noiembrie 2018 referitoare la excepția deneconstituționalitate a dispozițiilor art. 185, art. 197, art. 200 alin. (3) și (4) și art. 715 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 33 și art. 39 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
- art. 185, art. 197, art. 200 alin. (3) și (4) și art. 715, (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.772/2018 DECIZIA nr. 772 din 29 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 1085 (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.770/2018 DECIZIA nr. 770 din 29 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 304 alin. (1) din Codul de procedură civilă
- art. 304 alin. (1) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.789/2018 DECIZIA nr. 789 din 29 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 304 alin. (1) din Codul de procedură civilă
- art. 304 alin. (1) (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.776/2018 DECIZIA nr. 776 din 29 noiembrie 2018 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 405 din Codul de procedură civilă
- art. 405 (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.771/2018 DECIZIA nr. 771 din 29 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 718 din Codul de procedură civilă si ale art. XVIII alin. (2) teza a doua din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. 718, (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.774/2018 DECIZIA nr. 774 din 29 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 alin. (3), art. 84 și art. 490 alin. (1) din Codul de procedură civilă
- art. 83 alin. (3), art. 84 și art. 490 alin. (1), (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.811/2018 DECIZIA nr. 811 din 6 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 413 din Codul de procedură civilă, ale art. 26 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru și ale ordonanței de urgență în ansamblul său, precum și ale art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 413 (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.813/2018 DECIZIA nr. 813 din 6 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă
- art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.792/2018 DECIZIA nr. 792 din 6 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (2) din Codul de procedură civilă
- art. 208 alin. (2)
  D.C.C. nr.791/2018 DECIZIA nr. 791 din 6 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 197 teza finală, art. 209' alin. (4) și (6) din Codul de procedură civilă și ale art. 30 și art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
- dispozitiile art. 197 teza finală, art. 209 alin. (4) și (6), precum și ale art. 30 și art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.812/2018 DECIZIA nr. 812 din 6 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru și ale art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă
- art. 167 alin. (3) (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.828/2018 DECIZIA nr. 828 din 11 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (2) pct. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 503 alin. (2) pct. 1 (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.819/2018 DECIZIA nr. 819 din 11 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă
- art. 503 alin. (3) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.847/2018 DECIZIA nr. 847 din 13 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 910 alin. (3) raportate la art. 906 alin. (2) din Codul de procedură
- art. 910 alin. (3) raportate la art. 906 alin. (2) (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.843/2018 DECIZIA nr. 843 din 13 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013 și ale art. 719 alin. (1) din Codul de procedură civilă
- art. 719 alin. (1) (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.874/2018 DECIZIA nr. 874 din 18 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept; a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma "precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv", precum și a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă
- art. 521 alin. (3) (respinge ca inadmisibilă) .
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.874/2018 DECIZIA nr. 874 din 18 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept; a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma "precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv", precum și a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă
- dispozițiile art. 27, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.861/2018 DECIZIA nr. 861 din 18 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă
- art. 719 alin. (2) (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.863/2018 DECIZIA nr. 863 din 18 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 660 alin. (2) din Codul de procedură civilă
- art. 660 alin. (2) (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.868/2018 DECIZIA nr. 868 din 18 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 90 și art. 719 alin. (2) din dodul de procedură civilă, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
- art. 90 si art. 719 alin. (2) (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.862/2018 DECIZIA nr. 862 din 18 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 613 alin. (4) din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării aduse prin Legea nr. 17/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe
- art. 613 alin. (4), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.865/2018 DECIZIA nr. 865 din 18 decembrie 2018 referitoare la excepția deneconstituționalitate a dispozițiilor art. 151 alin. (4) și art. 200 alin. (1)-(4) din Codul de procedură civilă
- art. 151 alin. (4) si art. 200 alin. (1) - (4), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.867/2018 DECIZIA nr. 867 din 18 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 483 alin. (1) din Codul de procedură civilă, precum și ale art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind’unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. 483 alin. (1), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.852/2018 DECIZIA nr. 852 din 18 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 470 alin. (2) și (3) din Codul de procedură civilă și a dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. f), art. 7 și art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
- art. 470 alin. (2) și (3), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.6/2019 DECIZIA nr. 6 din 15 ianuarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă
- art. 509 alin. (1) pct. 11 (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.17/2019 DECIZIA nr. 17 din 15 ianuarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (3) și (5) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și ale art. 154 alin. (4) și art. 163 alin. (3) și (6) din Codul de procedura civilă - coroborate cu sintagma "indiferent dacă partea a primit sau nu citația ori alt act de procedură personal" cuprinsă în art. 165 pct. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 154 alin. (4) si art. 163 alin. (3) si (6), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.18/2019 DECIZIA nr. 18 din 15 ianuarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 913 din Codul de procedură civilă
- art. 913, (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.80/2019 DECIZIA nr. 80 din 12 februarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 67 alin. (4) teza întâi din Codul de procedură civilă
- art. 67 alin. (4) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.118/2019 DECIZIA nr. 118 din 28 februarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 666 alin. (2) și (7) din Codul de procedură civilă
- art. 666 alin. (2) și (7) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.131/2019 DECIZIA nr. 131 din 7 martie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 154 alin. (4) și art. 163 alin. (3) și (6) din Codul de procedură civilă coroborate cu sintagma "indiferent dacă partea a primit sau nu citația ori alt act de procedură personal", cuprinsă în art. 165 pct. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 154 alin. (4) și art. 163 alin. (3) și (6) din Codul de procedură civilă coroborate cu sintagma „indiferent dacă partea a primit sau nu citația ori alt act de procedură personal” cuprinsă în art. 165 pct. 1, (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.130/2019 DECIZIA nr. 130 din 7 martie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 712 alin. (iî) din Codul de procedură civilă
- art. 712 alin. (3), (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.133/2019 DECIZIA nr. 133 din 7 martie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 421 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură civilă
- art. 421 alin. (2) teza întâi (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.129/2019 DECIZIA nr. 129 din 7 martie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 721 din Codul de procedură civilă
- art. 721 (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.135/2019 DECIZIA nr. 135 din 7 martie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă
- art. 25 alin. (1), (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.134/2019 DECIZIA nr. 134 din 7 martie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
- art. 27 în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.136/2019 DECIZIA nr. 136 din 7 martie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si ale art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma "precum si în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv"
- art. 27 ,(respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.151/2019 DECIZIA nr. 151 din 14 martie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă
- art. 25 alin. (1) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.154/2019 DECIZIA nr. 154 din 14 martie 2019 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 47-50 din Codul de procedură civilă
- art. 47—50, (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.155/2019 DECIZIA nr. 155 din 14 martie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 90 din Codul de procedură civilă
- art. 90 (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.153/2019 DECIZIA nr. 153 din 14 martie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă
- art. 697 alin. (1)
  D.C.C. nr.156/2019 DECIZIA nr. 156 din 14 martie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 4 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 322 pct. 4 teza a doua (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.157/2019 DECIZIA nr. 157 din 14 martie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 alin. 3 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 1085 alin. 3 teza întâi (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.167/2019 DECIZIA nr. 167 din 26 martie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 222 din Codul de procedură civilă
- art. 222 (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.176/2019 DECIZIA nr. 176 din 26 martie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept; a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma "precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv" , precum și a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă
- art. 27, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (respinge ca inadmisibilă); - art. 521 alin. (3) (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.199/2019 DECIZIA nr. 199 din 9 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 493 alin. (3)-(7) din Codul de procedură civilă
- art. 493 alin. (3) - (7) (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.193/2019 DECIZIA nr. 193 din 9 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 792 alin. (1) din Codul de procedură civilă
- art. 792 alin. (1), (respinge ca neîntemeiată ).
  D.C.C. nr.216/2019 DECIZIA nr. 216 din 9 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 144 alin. (2) din Codul de procedură civilă
- art. 144 alin. (2), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.195/2019 DECIZIA nr. 195 din 9 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 7 din Codul de procedură civilă din 1865 și ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. 322 pct. 7 (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.221/2019 DECIZIA nr. 221 din 9 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă
- art. 84 alin. (1) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.202/2019 DECIZIA nr. 202 din 9 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 906 alin. (2)-(4) din Codul de procedură civilă
- art. 906 alin. (2) - (4) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.213/2019 DECIZIA nr. 213 din 9 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma "precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv", precum și a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă
- art. 27, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.204/2019 DECIZIA nr. 204 din 9 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12, art. 22 alin. (7), art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) și b) și pct. 2 lit. i) și art. 190 din Codul de procedură civilă
- art. 12, art. 22 alin. (7), art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) și b) și pct. 2 lit. i) și art. 190 (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.194/2019 DECIZIA nr. 194 din 9 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 145 alin. (2) teza a doua din Codul de procedură civilă
- art. 145 alin. (2) teza a doua, (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.212/2019 DECIZIA nr. 212 din 9 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, și a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma "precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv"
- art. 27, (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.210/2019 DECIZIA nr. 210 din 9 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă
- art. 25 alin. (1), (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.211/2019 DECIZIA nr. 211 din 9 aprilie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Codul de procedură civilă în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si ale art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma "precum si în alte cereri evaluabile în bani în valoare de pana la 1.000.000 lei inclusiv"
- art. 27 ,(respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.304/2019 DECIZIA nr. 304 din 7 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 442 alin. (1) teza ultimă, art. 442 alin. (2), art. 503 alin. (1) și art. 503 alin. (2) pct. 2 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 69 alin. (5) teza ultimă din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
- art. 442 alin. (1) teza ultimă, art. 442 alin. (2), art. 503 alin. (1) și art. 503 alin. (2) pct. 2, (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.292/2019 DECIZIA nr. 292 din 7 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 90 din Codul de procedură civilă și ale art. 42 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
- art. 90 (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.325/2019 DECIZIA nr. 325 din 21 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 451 din Codul de procedură civilă
- art. 451 (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.324/2019 DECIZIA nr. 324 din 21 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 729 alin. (1), art. 781 alin. (1) și (5) și art. 787 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civila
- art. 729 alin. (1), art. 781 alin. (1) și (5) și art. 787 alin. (1) pct. 1 (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.339/2019 DECIZIA nr. 339 din 23 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 509 alin. (1) pct. 6 din Codul de procedură civilă
- art. 509 alin. (1) pct. 6, (respinge ca neîntemeiată ).
  D.C.C. nr.359/2019 DECIZIA nr. 359 din 23 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 alin. (2) din Codul de procedură civilă
- art. 83 alin. (2), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.358/2019 DECIZIA nr. 358 din 23 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 268 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 453 din Codul de procedură civilă și ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 453 art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, (respinge ca L. nr. 134/2010 neîntemeiată).
  D.C.C. nr.351/2019 DECIZIA nr. 351 din 23 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă
- art. 503 alin. (3), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.346/2019 DECIZIA nr. 346 din 23 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 227 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 83 alin. (1) din Codul de procedură civilă
- art. 83 alin. (1), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.356/2019 DECIZIA nr. 356 din 23 mai 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 613 alin. (4) din Codul de procedură civilă în redactarea anterioară modificării aduse prin Legea nr. 17/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum si a unor acte normative conexe
- art. 613 alin. (4), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.344/2019 DECIZIA nr. 344 din 23 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 846 alin. (9) din Codul de procedură civilă
- art. 846 alin. (9), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.355/2019 DECIZIA nr. 355 din 23 mai 2019 referitoare la excepția de necconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (1) și alin. (2) pct. 2 din Codul de procedură civilă
- art. 503 alin. (1) si alin. (2) pct. 2, (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.353/2019 DECIZIA nr. 353 din 23 mai 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 846 alin. (8) teza a doua din Codul de procedură civilă
- art. 846 alin. (8) teza de doua, (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.368/2019 DECIZIA nr. 368 din 28 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 191 alin. (3) din Codul de procedură civilă
- art. 191 alin. (3) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.366/2019 DECIZIA nr. 366 din 28 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) din Codul de procedură civilă
- art. 50 alin. (1) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.365/2019 DECIZIA nr. 365 din 28 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei "la care se atașează dovada de primire/procesul-verbal și înștiințarea prevăzute la art. 163" cuprinsă în art. 154 alin. (4) din Codul de procedură civilă, precum si a prevederilor art. 163 alin. (3) teza întâi și alin. (E>) coroborate cu sintagma "indiferent dacă partea a primit sau nu citația ori alt act de procedură personal" cuprinsă în art. 165 pct. 1 din Codul de procedură civilă
- sintagma „la care se atașează dovada de primire/procesul-verbal și înștiințarea prevăzute la art. 163” cuprinsă în art. 154 alin. (4), precum și prevederile art. 163 alin. (3) teza întâi și alin. (6) coroborate cu sintagma „indiferent dacă partea a primit sau nu citația ori alt act de procedură” (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.364/2019 DECIZIA nr. 364 din 28 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 906 coroborate cu cele ale art. 910-art. 914 din Codul de procedură civilă
- art. 906 coroborat cu art. 910 - art. 914, (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.389/2019 DECIZIA nr. 389 din 4 iunie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, si a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma "precum si în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv"
- art. 27, (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.387/2019 DECIZIA nr. 387 din 4 iunie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XVIII alin. (1) și a sintagmei "precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv" , cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a dispozițiilor art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă
- art. 493 alin. (5), (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.399/2019 DECIZIA nr. 399 din 5 iunie 2019 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 42 alin. (1) pct. 13 și ale art. 653 alin. (1) din Codul de procedura civilă
- art. 42 alin. (1) pct. 13 și art. 653 alin. {1) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.397/2019 DECIZIA nr. 397 din 5 iunie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 231 din Codul de procedură civilă
- art. 231 (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.398/2019 DECIZIA nr. 398 din 5 iunie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 506 din Codul de procedură civilă
- art. 506 (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.411/2019 DECIZIA nr. 411 din 20 iunie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, si a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma "precum si în alte cereri evaluabile în bani în valoare de pana la 1.000.000 lei inclusiv"
- art. 27, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.429/2019 DECIZIA nr. 429 din 4 iulie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, ale art. 252 alin. (2) din Codul de procedură civilă, precum si ale art. 1, art. 2 alin. (1) lit. c), art. 4 alin. (4) si art. 18 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 252 alin. (2), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.422/2019 DECIZIA nr. 422 din 4 iulie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 488 si ale art. 492 din Codul de procedură civilă, precum si a celor ale art. 99 lit. r) si t) si ale art. 991 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 242/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004
- art. 488, (respinge ca inadmisibilă); - art. 492, (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.462/2019 DECIZIA nr. 462 din 11 iulie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 8 alin. (3) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă și ale art. 42 alin. (1) pct. 1 și 13, art. 44, art. 46 și art. 47 din Codul de procedură civilă
- art. 42 alin. (1) pct. 1 și 13, art. 44, art. 46 și art. 47, (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.495/2019 DECIZIA nr. 495 din 17 septembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă
- art. 503 alin. (3), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.490/2019 DECIZIA nr. 490 din 17 septembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă
- art. 509 alin. (1) pct. 11, (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.478/2019 DECIZIA nr. 478 din 17 septembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 509 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă
- art. 509 alin. (1) pct. 8, (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.491/2019 DECIZIA nr. 491 din 17 septembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 509 alin. (1) pct. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă
- art. 509 alin. (1) pct. 5 teza întâi (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.563/2019 DECIZIA nr. 563 din 26 septembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 444 din Codul de procedură civilă
- art. 444, (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.559/2019 DECIZIA nr. 559 din 26 septembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 493 alin. (5)-(7) din Codul de procedură civilă
- art. 493 alin. (5)-(7), (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.562/2019 DECIZIA nr. 562 din 26 septembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 din Codul de procedură civilă
- art. 35, (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.540/2019 DECIZIA nr. 540 din 26 septembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 666 alin. (2),(6) și (7) din Codul de procedură civilă
- art. 666 alin. (2), (6) și (7), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.541/2019 DECIZIA nr. 541 din 26 septembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă
- art. 521 alin. (3), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.566/2019 DECIZIA nr. 566 din 1 octombrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 201, art. 204, art. 474, art. 508, art. 513 si ale art. 1.019 din Codul de procedură civilă
- art. 201, (respinge ca neîntemeiată); - art. 204, art. 474, art. 508, art. 513 și art. 1.019, (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.584/2019 DECIZIA nr. 584 din 8 octombrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 503 alin. (2) pct. 3 din Codul de procedură civilă
- art. 503 alin. (2) pct. 3, (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.587/2019 DECIZIA nr. 587 din 8 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 139 alin. (2) ultima teză din Codul de procedură civilă
- art. 139 alin. (2) ultima teză, (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.583/2019 DECIZIA nr. 583 din 8 octombrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 503 alin. (2) pct. 3 si alin. (3) din Codul de procedură civilă
- art. 503 alin. (2) pct. 3 si alin. (3), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.585/2019 DECIZIA nr. 585 din 8 octombrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblul său
- art. 719 alin. (2), (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.610/2019 DECIZIA nr. 610 din 10 octombrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 717 alin. (2) din Codul de procedură civilă
- art. 717 alin. (2), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.665/2019 DECIZIA nr. 665 din 29 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 906 alin. (5) din Codul de procedură civilă
- art.906 alin. (5), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.696/2019 DECIZIA nr. 696 din 31 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 442 din Codul de procedură civilă
- art. 442, (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.699/2019 DECIZIA nr. 699 din 31 octombrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutbnalitate a prevederilor art. 69 alin. (5) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, ale art. 16 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, precum si ale art. 252 alin. (1) si art. 442 alin. (1) si (2) din Codul de procedură civilă
- art. 252 alin. (1) și art. 442 alin. (1) și (2), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.715/2019 DECIZIA nr. 715 din 5 noiembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 913 din Codul de procedură civilă
- art. 913, (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.704/2019 DECIZIA nr. 704 din 5 noiembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (2) pct. 2 și alin. (3) din Codul de procedură civilă
- art. 503 alin. (2) pct. 2 si alin. (3), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.710/2019 DECIZIA nr. 710 din 5 noiembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 191 alin. (4) din Codul de procedură civilă
- art. 191 alin. (4), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.714/2019 DECIZIA nr. 714 din 5 noiembrie 2019 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 315 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă
- art. 315 alin. (1) pct. 2, (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.717/2019 DECIZIA nr. 717 din 5 noiembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 142 alin. (1) și ale art. 145 alin. (2) din Codul de procedură civilă
- art. 142 alin. (1) și art. 145 alin. (2), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.713/2019 DECIZIA nr. 713 din 5 noiembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 190 din Codul de procedură civilă
- art. 190, (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.718/2019 DECIZIA nr. 718 din 5 noiembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 509 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 509 alin. (1) pct. 1, (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.735/2019 DECIZIA nr. 735 din 21 noiembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 255 și art. 258 din Codul de procedură civilă
- art. 255 și art. 258, (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.802/2019 DECIZIA nr. 802 din 3 decembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma "precum si în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv", precum si a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă
- art. 27, (respinge ca inadmisibilă); - art. 521 alin. (3), (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.801/2019 DECIZIA nr. 801 din 3 decembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 493 alin. (2), (4), (5) și (6) din Codul de procedură civilă
- dispozițiile art. 493 alin, (2), (4), (5) și (6), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.790/2019 DECIZIA nr. 790 din 3 decembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă
- art. 503 alin. (3), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.803/2019 DECIZIA nr. 803 din 3 decembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 alin. (2) lit. e) din Codul de procedură civilă
- art. 205 alin. (2) lit. e), (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.807/2019 DECIZIA nr. 807 din 5 decembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1.014 alin. (1) si (3) din Codul de procedură civilă
- art. 1014 alin. (1) si (3), (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.842/2019 DECIZIA nr. 842 din 12 decembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 47 alin. (3) și (4) din Codul de procedură civilă
- art. 47 alin. (3) și (4), (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.840/2019 DECIZIA nr. 840 din 12 decembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 194 lit. a) din Codul de procedură civilă si ale art. I pct. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 46/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacantă
- art. 194 lit. a), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.855/2019 DECIZIA nr. 855 din 17 decembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă
- art. 493 alin. (5), (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.854/2019 DECIZIA nr. 854 din 17 decembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 73 alin. (3) din Codul de procedură civilă
- art. 73 alin. (3), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.860/2019 DECIZIA nr. 860 din 17 decembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 83 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă
- art. 83 alin. (1) teza a doua, (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.858/2019 DECIZIA nr. 858 din 17 decembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (9) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 21 cu privire la sintagma "si a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege" si ale art. 24 cu privire la sintagma "si alte cauze date în competenta lor prin lege" din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum si a celor ale art. 97 pct. 1 cu privire la sintagma "si a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege" si art. 483 alin. (1) cu privire la sintagma "si alte hotărâri în cazurile expres prevăzute de lege sunt supuse recursului" din Codul de procedură civilă
- art. 97 pct. 1 cu privire la sintagma "și a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege" și art. 483 alin. (1) cu privire la sintagma "și alte hotărâri în cazurile expres prevăzute de lege sunt supuse recursului" , (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.857/2019 DECIZIA nr. 857 din 17 decembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 35 teza a doua din Codul de procedură civilă
- art. 35 teza a doua, (respinge ca neîntemeiată)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.604/2020 DECIZIA nr. 604 din 16 iulie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 524 alin. (3) din Codul de procedură civilă
- art. 524 alin. (3)
  D.C.C. nr.832/2021 DECIZIA nr. 832 din 9 decembrie 2021 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei "întocmai si literal" din cuprinsul dispozitiilor art. 323 alin. (1) din Codul de procedură civilă, astfel cum acesta a fost modificat prin art. I pct. 35 din Legea nr. 310/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative
- sintagma "întocmai și literal" din cuprinsul dispozițiilor art. 323 alin. (1), astfel cum acesta a fost modificat prin art. I pct. 35 din Legea nr. 310/2018
  D.C.C. nr.279/2022 DECIZIA nr. 279 din 17 mai 2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei "literal" din cuprinsul art. 321 alin. (7) si a sintagmei "întocmai si literal" din cuprinsul art. 323 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cu modificările si completările aduse prin art. I pct. 33 si 35 din Legea nr. 310/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative
- sintagma „literal” din cuprinsul art. 321 alin. (7), astfel cum acesta a fost modificat prin art. I pct. 33 din Legea nr. 310/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative


Duminică, 27 noiembrie 2022, 17:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.