LEGE nr.184 din 2 iulie 2015
pentru aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, precum si pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2066 privind reforma în domeniul sănătății

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.184 din 2 iulie 2015
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 653/2011
Cu functie: de modificare, de aprobare
Publicare: M.Of. nr. 490/3 iul. 2015
Functie activa:
Aprobă: O.U.G. nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
Modifică: L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 2 alin. (8), art. 10 alin. (3), art. 11 lit. b), art. 15, art. 16 alin. (2), art. 64 alin. (3), art. 69 alin. (2) lit. b), art. 86 alin. (1) lit. b), t), u) și v), art. 93 alin. (53), art. 146 alin. (1), art. 147 pct. 1 și 2, art. 150, art. 151 alin. (1) și (3), art. 183 alin. (7), art. 209 alin. (3), art. 213 alin. (2) lit. d), art. 316, art. 331 alin. (6), art. 365 alin. (1), art. 371 alin. (1), art. 378 alin. (2) lit. d), art. 379 alin. (1) lit. e) și alin. (2), art. 398, art. 404 alin. (4), art. 408 alin. (1), art. 466 alin. (2), art. 484 alin. (3), art. 548 alin. (2), art. 565 alin. (3), art. 592 alin. (1) partea introductivă, art. 640 alin. (2), art. 669 alin. (2), art. 683 alin. (11), art. 700 alin. (3) și (5), art. 788 alin. (11), art. 823 alin. (9), art. 864 alin. (1), art. 865 alin. (1) lit. h), j) și k) și alin. (2) lit. f), art. 868 alin. (1) partea introductivă, art. 875 alin. (1), art. 876 alin. (1) lit. c), art. 879 alin. (1); introduce lit. e) la art. 291, art. 8732, alin. (12) la art. 874; abrogă art. 2 alin. (6), art. 163, secțiunea a 3 -a cu art. 297 de la cap. VII, titlul secțiunii a 2-a de la cap. VIII, art. 862, art. 863, anexa nr. 14; înlocuiește sintagmele "Legea nr. 571/2003" și "Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal" cu sintagma "Codul fiscal" iar sintagmele "Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală" și "Ordonanța Guvernului nr. 92/2003" cu sintagma "Codul de procedură fiscală"
dispune republicarea
  O.U.G. nr.68/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă art. VI și referirea la transpunerea art. 7 alin. (2) lit. b) și art. 9 alin. (1 ) și (2) din Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 88 din 4 aprilie 2011, pag.45-65
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.608/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății


Duminică, 02 octombrie 2022, 06:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.