LEGE nr.247 din 30 iunie 2009
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.247 din 30 iunie 2009
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 719/2007
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Publicare: M.Of. nr. 472/8 iul. 2009
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.U.G. nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic
- modifică titlul, art. 1 alin. (4) lit. b) și f), art. 2 alin. (1) pct. 6 partea introductivă, art. 2 alin. (1) pct. 12, 15 și 24, art. 2 alin. (1) pct. 26, art. 6 alin. (3) și (4), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (2) partea introductivă și lit. d), e) și j), alin. (3) lit. a) pct. 6, 7 și 9 și lit. e), alin. (4), alin. (5) lit. d) și e), alin. (7) partea introductivă și alin. (10), art. 12 alin. (1) partea introductivă, art. 13 alin. (2) lit. c) pct. 1-3 și pct. 4-6, alin. (4)-(6), art. 15 alin. (2), art. 16, art. 17 alin. (5), art. 18 alin. (1), (2) și (6), art. 18 alin. (8) lit. g), art. 22 alin. (1), art. 24 alin. (1) și (2), art. 26, titlul cap. III, art. 27 alin. (2) și (3), art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (5) lit. b), art. 32, art. 33 alin. (1), (5) și (6), art. 34 alin. (3), (5) și (9), art. 36 alin. (2) partea introductivă, art. 37 alin. (1) și (3), art. 38 alin. (3) lit. g) și alin. (4), art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (4) partea introductivă, art. 47 alin. (3), art. 48 alin. (6), art. 50 alin. (3), art. 63 alin. (1) și (3), art. 69 alin. (2) și (3), art. 70, art. 72 alin. (1)-(5), art. 74, anexele nr. 1A, 1B, 2, 3A, 3B și 4; introduce alin. (5) la art. 5, alin. (5) la art. 6, pct. 8 la art. 11 alin. (7) lit. a), lit. d)-i) la art. 11 alin. (7), lit. e) la art. 11 alin. (8), art. 121 la cap. II, după titlul secț. a 2-a, pct. 31 la art. 13 alin. (2) lit. c), alin. (6) la art. 17, alin. (4) la art. 46; abrogă art. 2 alin. (1) pct. 25, art. 9 alin. (5), art. 11 alin. (7) lit. a) partea introductivă, art. 11 alin. (7) lit. b), art. 21 alin. (2) și (3), art. 28, art. 29 alin. (2) lit. c) pct. 6, art. 37 alin. (10), art. 42 alin. (3)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.112/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic


Marți, 02 martie 2021, 03:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.