LEGE nr.30 din 3 aprilie 2000
pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind valabilitatea tratatelor, acordurilor, convențiilor și a altor înțelegeri încheiate de România cu Cehoslovacia, semnat la Bratislava la 16 aprilie 1999
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.30 din 3 aprilie 2000
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 57/2000
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de ratificare act international
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 143/6 apr. 2000 text
Functie activa:
Ratifică: PROTOCOL între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind valabilitatea tratatelor, acordurilor, convențiilor și a altor înțelegeri încheiate de România cu Cehoslovacia, semnat la Bratislava la 16 aprilie 1999
Încetează valabilitatea: ACORD între Guvernul Republicii Populare Române și Guvernul Republicii Cehoslovace privind colaborarea economică în construirea a trei fabrici pentru producerea de placaje și a unei fabrici pentru producerea de plăci fibrolemnoase în România (Praga, 4 octombrie 1958)
  ACORD între Guvernul Republicii Populare Române și Guvernul Republicii Cehoslovace privind colaborarea economică în construirea de centrale electrice cu aburi cu o putere de 600 MW și a liniei de înaltă tensiune pentru transportul de energie electrică în Republica Populară Română, în anii 1961-1965, și livrările de energie electrică din Republica Populară Română în Republica Cehoslovacă (Praga, 2 octombrie 1959)
  ACORD între Guvernul Republicii Populare Române și Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace privind acordarea creditului pentru construirea fabricii de celuloză din stuf și de alte utilaje în cadrul celei de-a doua etape a grupului industrial Brăila în Republica Populară Română (București, 28 decembrie 1960)
  ACORD prin schimb de note verbale între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace privind acordarea de asistență medicală gratuită, pe bază de reciprocitate, pentru membrii ambasadelor celor două țări (București, 3 decembrie 1965 și 22 septembrie 1966)
  PROTOCOL între Ministerul Comerțului Exterior al Republicii Socialiste România și Ministerul Federal al Comerțului Exterior al Republicii Socialiste Cehoslovace, privind înlesnirile vamale pentru cetățenii Republicii Socialiste România și cetățenii Republicii Socialiste Cehoslovace, care lucrează sau studiază pe teritoriul celuilalt stat (Praga, 12 septembrie 1970)
  CONVENȚIE privind colaborarea tehnico-științifică directă dintre Inspectoratul General de Stat pentru Calitatea Produselor al Republicii Socialiste România și Ministerul Federal pentru Dezvoltarea Tehnică și de Investiții al Republicii Socialiste Cehoslovace (Praga, 22 aprilie 1977)
  PROTOCOL între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace privind înființarea Comisiei mixte guvernamentale pentru colaborare culturală (București, 20 martie 1979)
  PROTOCOL privind acordarea reciprocă de spații pentru case de cultură ale Republicii Socialiste România în Republica Socialistă Cehoslovacă și ale Republicii Socialiste Cehoslovace în Republica Socialistă România și amenajarea acestora (București, 2 iulie 1979)
  ACORD-PROGRAM privind direcțiile de bază ale dezvoltării colaborării economice și tehnico-științifice pe termen lung dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă (Praga, 21 mai 1981)
  PROTOCOL între Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale al Republicii Socialiste România și Ministerul Federal de Comerț Exterior al Republicii Socialiste Cehoslovace privind colaborarea pe terțe piețe (Praga, 15 septembrie 1982)
  PROGRAM de lungă durată privind dezvoltarea colaborării economice și tehnico-șțiințifice între Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă până în anul 2000 (București, 12 decembrie 1985)
Modifică: H.G. nr.655/1991 pentru aprobarea intelegerii privind schimbul de marfuri și platile intre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Federative Cehe și Slovace
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.85/2000 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind valabilitatea tratatelor, acordurilor, convențiilor și a altor înțelegeri încheiate de România cu Cehoslovacia, semnat la Bratislava la 16 aprilie 1999


Vineri, 28 februarie 2020, 21:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.