LEGE nr.1 din 16 februarie 2004
privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.1 din 16 februarie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 728/2003
Consultati:
forma trimisa la promulgare
expunerea de motive la Lege
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prezenta lege intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 162/25 feb. 2004
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului (abrogat prin H.G. nr.409/2004)
completează anexa nr.4
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.48/2004 pentru promulgarea Legii privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală
Modificată: O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
modifică art.2 alin.(1) si (2), art.3 lit.k), art.5 alin.(1) si (2); introduce alin.(4) la art.5
  L. nr.507/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
aprobă O.G. nr. 94/2004 si abrogă art.5 alin. (4)
  O.U.G. nr.103/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală

dispune republicarea
  L. nr.300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import și de export pentru produse agricole
modifică art. 3 lit. k)
  L. nr.299/2005 privind instituirea sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole
introduce litera s) la art.3
  L. nr.359/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
- modifică art. 1 alin. (1), art. 5 alin. (2) și (3); introduce lit. m)-ș) la art. 3
  O.U.G. nr.71/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
- modifică art.4 alin. (2), art.7; introduce alin. (21) la art.4
  L. nr.479/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 71/2006 și modifică art. 4 alin.(2), art. 7, art. 9;
  O.U.G. nr.124/2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase și alte produse agroalimentare
- introduce lit. t) la art. 3
  O.U.G. nr.89/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă
- modifică titlul, art. 1 alin. (3), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 9 alin. (2); introduce lit. ț) la art. 3, art. 41; abrogă art. 4 alin. (21) și (22), art. 6; înlocuiește, în cuprinsul legii, sintagma "Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale" cu sintagma "Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale", sintagma "sucursale județene" cu sintagma "centre județene", sintagma "Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală" cu sintagma "Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură", sintagmele "ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului" și "ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale" cu sintagma "ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale"
dispune republicarea
  L. nr.93/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 89/2007 și modifică art. 1 alin. (1) și (3), art. 41, art. 5 alin. (2) și (4)
  O.U.G. nr.76/2008 privind desemnarea autorităților naționale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea și derularea fondurilor nerambursabile destinate finanțării programelor de informare și promovare a produselor agricole pe piața internă și în țări terțe, precum și pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
- introduce art. 32
  L. nr.36/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2008 privind desemnarea autorităților naționale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea și derularea fondurilor nerambursabile destinate finanțării programelor de informare și promovare a produselor agricole pe piața internă și în țări terțe, precum și pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 76/2008 și modifică art. 32 alin. (1), alin. (2) lit. a)-c) și g)-i); introduce art. 71
  O.U.G. nr.35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
- modifică art. 7
  O.U.G. nr.70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
- abrogă art. 5 alin. (2) și (3)
  O.G. nr.24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă
- introduce lit. u) la art. 3
  L. nr.188/2011 privind gestionarea taxelor colectate în cadrul aplicării politicii agricole comune și care fac parte din sistemul de finanțare al fondurilor europene pentru agricultură, precum și din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene
- introduce lit. v) la art. 3


Luni, 08 august 2022, 09:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.