ORDONANȚĂ nr.46 din 28 august 2007
privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile și a contribuției naționale în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.46 din 28 august 2007
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata prin: L. nr.379/2007 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 693/2007
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 603/31 aug. 2007
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.379/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile și a contribuției naționale în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora, pentru obiectivul ”Cooperare teritorială europeană” (abrogata prin L. nr.105/2011)
Modificată: O.U.G. nr.149/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile și a contribuției naționale în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" (abrogata prin L. nr.105/2011)
- modifică titlul, art.1 alin. (2) lit. m), r), t) și u), art. 3 alin. (1) și (2), art.4 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și (5), art.6 pct. 2 lit. c), d), e) și f), art. 7 alin. (3), art.8, art. 10, art. 11, art. 12, art.13, art. 15 alin. (1), art. 18 alin. (1), art. 19; introduce lit. g) la art. 6 pct. 2, pct. 4 la art. 6, alin. (11) la art. 7, alin. (3) la art. 15, alin. (3) - (5) la art. 18; abrogă art. 1 alin. (2) lit. ț), art. 14; înlocuiește următoarele sintagme: a) sintagma „contribuție națională” se înlocuiește cu sintagma „contribuție publică națională”; b) sintagma „cheltuieli neeligibile” se înlocuiește cu sintagma „alte cheltuieli decât cele eligibile”; c) sintagmele „liderul de proiect/beneficiar”, respectiv „liderului de proiect/beneficiarului” se înlocuiesc cu sintagmele „liderii de proiect/beneficiarii”, respectiv „liderilor de proiect/beneficiarilor”.
dispune republicarea
Abrogată: L. nr.105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"


Luni, 08 august 2022, 14:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.