ORDONANȚĂ nr.92 din 29 august 2000
privind organizarea și funcționarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor și de supraveghere a executării sancțiunilor neprivative de libertate
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.92 din 29 august 2000
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.129/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 398/2000
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 423/1 sep. 2000 text
Functie pasiva:
Referită de: H.G. nr.1.239/2000 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.92/2000 privind organizarea și funcționarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor și de supraveghere a executării sancțiunilor neprivative de libertate (abrogat prin H.G. nr.603/2016)
Aprobată cu modificări: L. nr.129/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea și funcționarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor și de supraveghere a executării sancțiunilor neprivative de libertate (abrogata prin L. nr.252/2013)
modifică art.4, art.8 partea introductivă a alin.(1) și literele d, e, f, art.11 alin.(1) lit.d, art.16 alin.(1) și (3); introduce art.11, alin.(3), (4), (5) după alin.(2) al art.3, lit.c1 la alin.(1) al art.8, (prevederile art.8 alin.(1)lit.c nu se aplică persoanelor care au fost încadrate în funcția de consilier de reintegrare socială și supraveghere, înainte de data intrării în vigoare a L. nr. 129/2002), lit.e1 la alin.(1) al art.11
Modificată: L. nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor
înlocuiește denumirea "servicii de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate" sau denumirea "servicii de reintegrare sociala si supraveghere" cu denumirea "servicii de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor"; Nota:aceleasi denumiri se înlocuiesc si în alte acte normative.
  L. nr.123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probațiune
- abrogă art.7 și 8
Abrogată: L. nr.252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
- la data intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009


Miercuri, 05 octombrie 2022, 22:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.