LEGE nr.323 din 20 octombrie 2009
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2008 privind modificarea și completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Textul actului publicat în M.Of. nr. 708/21 oct. 2009

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97 din 27 august 2008 privind modificarea și completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.630 din 29 august 2008, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

11. La articolul 2, punctul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

«34. alegeri parțiale - alegeri organizate în cazul încetării unui mandat de deputat sau de senator.»"

2. La articolul I punctul 36, alineatul (16) al articolului 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

(16) Înalții funcționari publici pot candida la alegerile pentru Camera Deputaților și Senat numai dacă la data depunerii candidaturii le-au încetat raporturile de serviciu, în condițiile legii."

3. La articolul I, după punctul 71 se introduce un nou punct, punctul 711, cu următorul cuprins:

711. La articolul 48, alineatul (17) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(17) La alegerile parțiale pot participa numai partidele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care la alegerile generale au îndeplinit pragul electoral prevăzut de prezentul titlu, individual sau într-o alianță politică ori electorală. Alegerile parțiale se desfășoară într-un singur tur, cel mai bine clasat candidat urmând a fi declarat câștigător.»"

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
DANIELA POPA

PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 20 octombrie 2009.
Nr. 323.


Luni, 08 martie 2021, 04:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.