LEGE nr.325 din 20 octombrie 2009
pentru modificarea lit. b) a art. 29 din Legea pomiculturii nr. 348/2003
Textul actului publicat în M.Of. nr. 721/26 oct. 2009

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Litera b) a articolului 29 din Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.300 din 17 aprilie 2008, se modifică după cum urmează:

"b) nerespectarea prevederilor art. 23 privind obligativitatea consemnării în documentele fiscale și/sau în avizele de expediție emise de producător ori comerciant a calității și conformității cu standardele de comercializare, reglementate în legislația comunitară, în cazul comercializării fructelor proaspete destinate consumului uman, precum și a destinației industriale, în cazul celor destinate prelucrării industriale;".

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
DANIELA POPA

PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 20 octombrie 2009.
Nr. 325.


Duminică, 07 iunie 2020, 07:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.