LEGE nr.27 din 7 noiembrie 1990
pentru modificarea Decretului-lege nr.43/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii și activitatii economice a unitatilor agricole cooperatiste și de stat
Textul actului publicat în M.Of. nr. 122/8 noi. 1990

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1 - Decretul-lege nr.43/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii si activitatii economice a unitatilor agricole cooperatiste si de stat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 17 din 30 ianuarie 1990, se modifica dupa cum urmeaza:

Dupa articolul 18 se introduce articolul 181, cu urmatorul cuprins:

"Art. 181. - Pentru pagubele produse anterior datei de 1 ianuarie 1990, la bunurile asigurate prin efectul legii si facultativ, apartinind unitatilor agricole cooperatiste ale caror dosare sint tinute in evidenta, potrivit legii, pentru care primele de asigurare neachitate si penalitatile aferente acestora nu se mai urmaresc la plata, Administratia Asigurarilor de Stat nu mai datoreaza despagubiri.

In sumele neachitate de unitatile agricole cooperatiste, care nu se mai urmaresc la plata de catre Administratia Asigurarilor de Stat, se includ si sumele ce rezulta din regularizarea unor despagubiri.

Primele de asigurare incasate pentru anul 1990 la bunurile asigurate prin efectul legii apartinind unitatilor agricole cooperatiste se restituie acestora in cazurile in care nu li se cuvin despagubiri pentru pagube produse in cursul anului 1990."

ART. 2 - Pe data de 1 ianuarie 1991 se abroga prevederile din Decretul nr.471/1971 cu privire la asigurarile de stat, republicat, referitoare la asigurarea, prin efectul legii, a bunurilor apartinind unitatilor agricole cooperatiste.

Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 29 octombrie 1990.

PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
MARTIAN DAN

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 octombrie 1990.

PRESEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BIRLADEANU

In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei, promulgam Legea pentru modificarea Decretului-lege nr.43/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii si activitatii economice a unitatilor agricole cooperatiste si de stat si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTELE ROMANIEI
ION ILIESCU


Vineri, 26 februarie 2021, 00:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.