LEGE nr.28 din 7 noiembrie 1990
pentru modificarea Decretului nr.251/1978 privind pensiile și alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 122/8 noi. 1990

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Articolul 3 litera a) din Decretul nr.251/1978 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) o cota perceputa lunar asupra sumelor incasate din onorarii, care va fi stabilita prin decizia Consiliului Uniunii avocatilor din Romania, in raport cu nevoile financiare ale Casei de asigurari a avocatilor, dar nu mai mica de 10 %;"

Art. 2. - Cuvintele "colectiv de asistenta juridica" din cuprinsul Decretului nr.251/1978 se inlocuiesc cu cuvintele "birou de avocati".

Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 29 octombrie 1990.

PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
MARTIAN DAN

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 30 octombrie 1990.

PRESEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BIRLADEANU

In temeiul art. 82 lit. m) din Dcretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei, promulgam Legea pentru modificarea Decretului nr.251/1978 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTELE ROMANIEI
ION ILIESCU


Vineri, 26 februarie 2021, 00:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.